"Internetpakker projektet" - en praktisk PRINCE2 case

Bogen "SITA Transport Service - Internetpakker projektet - en praktisk PRINCE2 case" gennemløber et PRINCE2-projekt fra A til Z med opgaver og vejledende løsninger.

Formålet med case-bogen

 • At støtte dig, der er i forberedelses- og læseperioden i forbindelse med PRINCE2 uddannelse
 • At støtte dig, som ønsker at genopfriske eller forbedre din PRINCE2 viden
 • At give inspiration, hvis I overvejer at indføre en projektledelsesmetode baseret på PRINCE2 i jeres virksomhed

Om case-projektet
"Internetpakker Projektet" bogen gennemgår et PRINCE2 projekt fra A til Z, idet vi følger et projekt og dets udvikling i  virksomheden "SITA Transport Service" - der er en opdigtet virksomhed.

Projektet handler om udvikling og etablering af et nyt forretningsområde, distribution af pakker i forbindelse med internetkøb. Problemstillingerne i projektet vil være velkendte for mange andre projekter.

Forfatter
Casen er udviklet af EPM Groups partnere, som har mere end 10 års praktiske erfaringer med at anvende PRINCE2 i praksis.

Udbyttet af case-bogen
Projektcasen udfordrer både læseren og anvendelse af PRINCE2-metoden med situationer, som de kendes i faktiske projekter.

Samtidig sikrer projektcasen, at vi kommer hele vejen igennem og rundt om PRINCE2-metodens anvendelse.

Bogen udfordrer dig med 59 spørgsmål
Efter hvert spørgsmål følger:

 • Vejledende svar
 • Tips og forslag til overvejelse
 • Reference til PRINCE2 manualen
 • Beslutninger der nu indgår i projektet

Som bilag finder du eksempler på udfyldte ledelsesprodukter.

Målgruppe
Bogen vil også være en stor hjælp for dig, der har taget din PRINCE2 eksamen, men har behov for at blive bedre til at anvende PRINCE2 i praksis.

Bogen indgår som en del af kursusmaterialet på alle vores kurser med underviser, men kan med fordel anskaffes i forbindelse med e-learning eller andre kurser.

Om bogen

 • Bogen er på 112 sider inkl. bilag med eksempler på udfyldte ledelsesprodukter.
 • A4 format.

Uddrag fra afsnittet "Formål og Indhold"

PRINCE2® manualen indeholder nogle korte, praktiske eksempler, men der er ikke sammenhæng mellem disse eksempler. Vores erfaring fra undervisning af tusindvis af kursister viser imidlertid, at PRINCE2 brugerne får langt mere værdi af metoden, når tilegnelsen støttes af en praktisk case, der følger hele forløbet i et PRINCE2 projekt fra start til slut af projektet. Det gælder også, hvis du allerede har taget en PRINCE2 eksamen, men ønsker at genopfriske eller forbedre din PRINCE2 viden.

Du vil blive opfordret til at komme med løsningsforslag baseret på det, du læser i manualen, og du vil få forslag til, hvad der kunne gøres i hver enkelt situation. Casen er bygget op, så du har mulighed for selv at udbygge casen med udgangspunkt i dine egne erfaringer. Derfor er det også vigtigt, at du forstår, at der ikke er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Det kommer helt an på, hvordan du fortolker det, der står i casen. Fuldstændigt ligesom ”i virkeligheden”, hvor vi fortolker det skrevne og sagte forskelligt.

Efter hvert spørgsmål kan du under overskriften ”Vejledende svar” finde eksempler på, hvad der kan være løsningen på et spørgsmål.

Når du har fundet frem til dit eget løsningsforslag, vil vi opfordre dig til at se vores forslag og sammenligne de to. Giver vores løsningsforslag anledning til, at du vil justere dit eget forslag, så notér hvorfor.

Efter hvert spørgsmål er der også tips og forslag til overvejelser, du kan have.

Endvidere vil der være henvisninger til PRINCE2 manualen, som er relevante for det aktuelle spørgsmål.

Du kan bruge case-bogen uden at se vores vejledende svar. Det kan være en fordel, hvis I er en gruppe, som sammen arbejder med casen, og I ønsker at digte videre på jeres egne præmisser. I de vejledende svar vil der jævnligt blive givet information om udviklingen i Internetpakker projektet.

I de tilfælde hvor information, der angives i vejledende svar, har betydning for fremdriften i projektet, vil informationen også fremgå i kort form lige efter afsnittet med vejledende svar.

Flere steder i case-bogen er der citater fra PRINCE2 manualen. Dette er valgt for at knytte casen meget tæt sammen med PRINCE2 metoden. Alle citater er skrevet med kursiv. Et eksempel:

Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case.

I afsnittet ”Ledelsesprodukter” er indsat ledelsesprodukter, som du skal bruge undervejs i arbejdet med casen. Hvornår de enkelte ledelsesprodukter skal bruges, vil klart fremgå af hver caseopgave. På www.internetpakker.dk har du adgang til elektroniske kopier af de anvendte ledelsesprodukter, så du kan opdatere disse med dine egne data. Dette er ikke en nødvendighed for at få fuldt udbytte af anvendelse af casen, men kan selvfølgelig være en hjælp til at opnå større forståelse af PRINCE2. Ikke mindst hvis du arbejder sammen med andre i en gruppe. Der er ikke indsat datoer i ledelsesprodukterne de steder, hvor der normalt skal stå en dato. Dette er primært for ikke at fjerne fokus fra det primære formål med eksemplerne med ledelsesprodukter, nemlig at støtte dig i arbejdet med case-bogen. Du kan eventuelt selv skrive datoer ind efterhånden, som du arbejder dig igennem casen. På www.internetpakker.dk finder du også en blog om casen, hvor du kan læse indlæg fra andre, ligesom du er velkommen til at skrive dine egne indlæg.

Casen er baseret på aktuelle data om internethandel indhentet primo 2013 fra Danmarks Statistik og FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel). De informationer, som du har behov for i dit arbejde med casen, står i nærværende bog. Du behøver altså ikke at søge efter yderligere data, men du er selvfølgelig velkommen til at gøre det.

Et organisationsdiagram og en beskrivelse af de personer, som du vil støde på undervejs i projektforløbet, eller som har indflydelse på projektet, finder du i et bilag bagerst i bogen. Der er selvfølgelig kun tale om et lille uddrag af personer i virksomheden. Organisationsdiagrammet indeholder flere roller i driftsorganisationen, end der er personskildringer.

Når du bruger case-bogen skal du være opmærksom på:

 • Selv om casen tager udgangspunkt i et projekt, som sagtens kan være aktuelt for nogle virksomheder at gennemføre, så er der ikke plads til alle informationer i case-bogen.
 • Der er medtaget tilstrækkelig information til, at du kan sætte dig ind i situationen hos SITA, og at du kan komme med dine forslag til løsninger
 • Uanset om du er i gang med en PRINCE2 uddannelse, eller du ønsker at forbedre din PRINCE2 viden, kan for mange informationer fjerne fokus fra dit formål. Case-bogens formål er primært at understøtte dit formål.
 • De vejledende svar i case-bogen må ikke opfattes som en facitliste. De er, som nævnt ”vejledende”. Svarene forsøger heller ikke at give fuldstændige svar. Derfor er du også velkommen til at digte videre på casen.

God fornøjelse!