Det siger kursisterne om vores kurser

Kommentar Navn Virksomhed
"Jeg roser underviseren for humor, energi og stor egen erfaring. Den gode debat, der kan være svær at styre, men som gør det hele mere levende". Morten Vejsig ADP DSI Nordic
"God sparring på holdet. Fin afveksling mellem katederundervisning og case-opgaver. Godt udbytte af studiegruppearbejdet. Kurset kan anbefales". Susanne Gottfredsen Torre Atea A/S
"Jeg roser vekslingen mellem teori og øvelser, samt gennemgangen af det hele i et projekt". Magdalena Zajfman ATP
”Jeg roser et godt flow/tempo – krydret med praktiske eksempler og gruppearbejder”. Thomas Duus Monefeldt ATP
”Jeg roser opbygningen af kurset og skiftene mellem teori og praksis, - rigtig praksis!” Mette Lund Kudsk Bygma Gruppen A/S
"Jeg roser underviseren, der virkelig kender stoffet ned til mindste detalje. Hans store erfaring, der på relevant vis belyser emnerne". Coop IT Coop IT
"Kursusformen er noget af det bedste jeg har prøvet. Kombinationen af meget præcise teoretiske slides og relevante praktiske øvelser er fantastisk". Coop IT Coop IT
"Jeg roser kurset, der har opfyldt mine forventninger. Medkursisterne for deres gode input og motivation. Underviser Preben Westergaard for de praktiske eksempler". Peer Sylvest COWI A/S
"Godt med blanding af teori og mange tilpasningseksempler. Underviser Preben Westergaard er struktureret, pædagogisk og har masser af erfaring". Nina Sonne Nikolaisen COWI A/S
"Jeg roser den afvekslende undervisningsform og et godt materiale". Karina Arleth Sandahl Danmarks Nationalbank
"Rigtigt godt med en Kick-off dag. Det var godt med gruppearbejde, hvor man virkelig kunne diskutere. God pædagogisk gennemgang". Trine Kortsen Okholm Danmarks Statistik
”Jeg roser Preben Westergaard for hans evne til at levere overblik, - og kursusplanlægningen for at inddrage arbejdet med cases". Camilla Leth Danmarks Statistik
"Kombinationen af selvstudie og kursus har været effektiv”. Camilla Leth Danmarks Statistik
"Jeg roser underviseren, der er engageret, vidende og god til at følge op på spørgsmål. Kurset, for fin afveksling mellem cases og teori". Kim G. Larsen Dansk Standard
”Jeg roser et godt planlagt forløb fra kick-off til eksamen. Rigtigt godt struktureret med god mix af teori og praktisk anvendelse”. Rasmus Jensen Deloitte
"Jeg roser den lange/brede erfaring. Et godt forum - fornemmer bred erfaring i deltagerskaren". Tove Tobiesen Digital Sundhed
”Jeg roser casearbejdet og afvekslingen i kurset”. Diana Monberg DONG Energy A/S
”Jeg roser: materialerne – procesdiagrammet og læseplanen. Godt med forskellige undervisningsformer”. Peter Mattsson Faxe Kommune
"Gode undervisningsteknikker, forståeligt materiale". Per Petersen Forsvarskommandoen
"Jeg roser kurset for en god struktur. Underviser Preben Westergaard er god til at forklare og "hænge" stoffet op på praktiske eksempler". Johnny Raasthøj Gasa Odense frugt-Grønt A.m.b.a.
"Vi kom kort og præcist rundt om forskellene mellem 2005 og 2009, så man selv kan gå i dybden i manualen". Heidi Jensen Gladsaxe Kommune
”Jeg roser undervisningsmaterialet (det ekstra) – herunder læseplanen, der var helt genial, og en super kompetent underviser, med mange relevante eksempler fra ”det virkelige liv””. Pernille Vestergaard Greve Kommune
"Jeg roser tilrettelæggelse, form og indhold - og den fine dialog mellem kursister og underviser".  Ellen Friis-Mikkelsen Herlev Hospital
"Underviseren er en engageret underviser, der hele tiden formår at holde fokus og sikre fremdrift på en behagelig og kompetent facon. Kursus og undervisers præstation hænger sammen for mig". Malene Beck Herlev Hospital
”Jeg roser Preben Westergaard for hans evne til at formidle en kompliceret og omfattende metode”. Jesper Askjær IF skadeforsikring
"Jeg roser materialet for dets fuldkommenhed og hjælpemidler, samt underviser Preben Westergaard for hans entusiasme, erfaring, tålmodighed og de mange gode eksempler". Jeppe Hørmand-Pallesen Jeppe Hørmand-Pallesen
"Jeg roser den gode præsentation. Meget nærværende på hverdagens "lidelser" og hvorledes PRINCE2 kan hjælpe". Anne Line Nielsen KMD A/S
"Jeg roser underviseren for hans tilpasning af svar i forhold til spørgers tilgang. Eminent godt. Stor evne til håndtering af alle ’mennesketyper’ på kurset". Karen Bidstrup KMD A/S
"Jeg roser underviseren, som meget kompetent og god til at lære fra sig. Metode & materiale er meget gennemarbejdet og troværdigt". Jesper Welander KMD A/S
"Jeg roser konceptet. Hele opbygningen og tilrettelæggelsen af kurset". Kåre Saltbæk KMD A/S
"Jeg roser underviseren for hendes måde at videreformidle teorien på. Motiverende, inspirerende og kompetent. Overblikstegningen, placerer produkterne ift. hinanden og faserne". Ole Bidstrup KMD A/S
"Jeg roser opdelingen af - og selve kurset, samt de gode diskussioner, der er med til at sætte tingene og stoffet på plads". Palle V. Friis KMD A/S
"Jeg roser underviser for høj faglig kompetence, godt humør, uformel tone og en god formidling". Johnny Rasmussen KMD A/S
"Jeg roser underviser for god, varieret og afvekslende undervisning med forståelige eksempler. Forskellige betragtninger skaber en god sammenhæng mellem de forskellige dele". Sabine J. Jåtog KMD A/S
"Jeg roser selvstudievejledningen og de praktiske cases, hvor struktur og rækkefølge var med til at fremme forståelsen". Claudia Mikaelsen KMD A/S
"EPM Groups kurser gav os overblik over kompleksiteten i projektstyringen. Vi har fået et entydigt fælles sprog, der sikrer klar kommunikation og afstemning af forventninger mellem ledelse, styregruppe, projektledere og specialister". Beth Tranbarg KMD A/S
"Jeg roser Preben Westergaard for god præsentation og brugbare eksempler". Pernille Østerbye KOMBIT A/S
”Jeg roser Preben Westergaard for hans brug af eksempler og evne til at levendegøre stoffet og sætte det i perspektiv”.  Kristine Hoff Meyer Kulturstyrelsen
"Studievejledningen, er et super instrument til at strukturere læsning m.v".. Jesper Lauenborg Bangsgaard Københavns Politi
"Preben Westergaard er en god og erfaren underviser, der er god til at inddrage cases fra "det virkelige liv" for at illustrere stoffet". Søren Rosenørn Jakobsen Lakeside A/S
”Meget fint at tage udgangspunkt i, hvordan vi klarede testeksamen”. Caroline Christiansen Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
"Godt tilrettelagt forløb. Godt med opstartsdag (kick-off), for derefter at vente med 2.- 3.- og 4. kursusdag". Henrik Antonsen Privat
”Særdeles tilfreds med de mange eksempler på, hvordan PRINCE2 anvendes i praksis".  Camilla Oliver Privat
"Jeg roser læseplanen, der var nem at gå til/arbejde ud fra, samt opfordringen til studiegruppearbejdet”. Camilla Oliver Privat
”Preben Westergaard er inspirerende med gode eksempler. Jeg roser strukturen, og afvekslingen mellem teori og praktisk gruppearbejde”. Henrik Clausen Ramirent
"Jeg har haft udbytte af alle processerne, faserne, - forståelsen, forskellige roller og ansvar. Svært at finde sær-områder jeg ikke har haft udbytte af. Jeg har fået rigtigt meget fagligt indhold ud af kurset". Connie Kæregaard Region Sjælland
"Jeg roser underviseren for de gode konkrete eksempler / billeder på, hvordan PRINCE2 terminologi forstås. Super formidling". Jeanett Fleron Region Sjælland
"Underviser Preben Westergaard er erfaren og meget hjemme i stoffet. Rigtig god til at give eksempler fra den virkelige verden. Godt og struktureret undervisningsmateriale". Kenneth Jesper Sørensen Region Sjælland
"Jeg roser underviser Preben Westergaard for god fremlæggelse og præsentation af materialet, krydret med historier fra det virkelig liv, - samt hele måden kurset er bygget op på". Thomas Grænge Scandlines
"Jeg roser kurset. Det har været super gode materialer og studieværktøjer, og vi er kommet rundt om det hele". Susanne Krogh-Hansen Selvstændig webrådgiver
"Jeg fik et godt overblik over PRINCE2-metoden. Cases hjalp rigtigt meget, da man kunne diskutere i grupperne om metoden og begreberne". Annika Suunpäa Vardar SOS International A/S
"Jeg roser en kompetent formidling af et ikke alt for spændende materiale. Godt gået!" Jesper Krogstrup Statens It
"Jeg roser Preben Westergaard for at være inspirerende og for hans gode eksempler fra 'det virkelige liv'. Effektive kursusdage med god blanding mellem teori & caseopgaver". Mette Ho-Lanng Statens Serum Institut
"Underviseren er behagelig, motiverende og en fagligt meget kompetent underviser. Roser undervisningen og undervisers evne til at favne en bred gruppe i forhold til kompetencer og personligheder". Morten Møller Holst VISYS
"Jeg roser den gode balance mellem teori og gruppearbejde, samt den gode struktur i undervisningsmaterialet". Niels Laursen Waoo! A/S
"Jeg roser underviser Preben Westergaard for at være engageret og fokuseret. Dagene er planlagt perfekt og han har givet os en god gennemgang". Mia Jappe Waoo! A/S
"Jeg roser underviseren for faglig viden, humor, engagement og hans formåen at gøre stoffet levende". Bjarke B. Kjeldsen Yara Praxair A/S
"God veksling mellem oplæg og casearbejde. Kompetent underviser med overblik og godt med mange konkrete eksempler". Susanne Riiser Aarhus Kommune
"Sammensætning og styring af forløbet, har været overordentlig begavet med afveksling mellem oplæg og gruppearbejde. Alt i alt et forløb jeg uden tøven vil anbefale andre". Anders Breinholt Århus Universitetet