Samarbejdspartnere

EPM Group samarbejder med et netværk af rådgivere og samarbejdspartnere, som vi trækker på, når opgaven kræver det.

APM Group

APM Group Ltd. der er akkrediteret af UKAS kontrollerer løbende, mindst én gang pr. år, at EPM Group overholder kvalitetsstandarder, at vores undervisere / trainere lever op til krav til såvel formidling som faglig viden og de kontrollerer og godkender de undervisningsmaterialer som anvendes på vores akkrediterede kurser.

Endvidere er APM Group vores eksamensinstitut og leverer eksaminer og certifikater til vores kunder.

Teknologisk Institut Forhandler af alle vores kursusprodukter som åbne- eller firmakurser.
ItPreneurs Kursusmaterialer og undervisere for alle Axelos produkter. 
2016 Partner Certifikat.
Courant 
Courant er et danskejet forskningsbaseret konsulentfirma, der leverer ”Best-of-Breed” ydelser til ledelsen.  
Courant hjælper ledere med at få succes i spændingsfeltet mellem teknologi, processer og mennesker. 
Courant etablerer executive governance, der sikrer kunden holdbar organisatorisk implementering og succesfuld forandring, der bibringer de benefits, som forventes helt fra start, og til ændringen er kommer ind på rygraden af organisationen.
 
EPM Group og Courant samarbejder om de projekt- (PRINCE2) og programstyrings (MSP) specifikke indsatsområder.
2bT Videresalg af PRINCE2-kursus i kombintion med egen akademiuddannelse (AU) til målgruppen arbejdsledige.
Optimero Samarbejdspartner som har specialiseret sig i IT Ledelse og Forretningsoptimering. Fokus er på et effektivt ledelsesmæssigt samarbejde mellem IT Governance, IT udvikling,  IT arkitektur, IT projektledelse og IT drift. EPM Group og Optimero samarbejder om de PRINCE2 specifikke indsatsområder.
BestBrains Udvikling af organisationers evner til at arbejde med agil it-udvikling. Herunder anvendelse af agile-metoder i kombination med PRINCE2.