Revitalisering af PRINCE2® anvendelse

Få større udbytte af anvendelsen af PRINCE2!

I har arbejdet med PRINCE2 i jeres projekter i et par år, men I synes ikke, at I har fået det forventede udbytte.

Ofte skyldes det ikke selve PRINCE2 metoden, men helt andre ting. Måske oplever I, at der mangler opbakning og engagement fra ledelsen. Dette er den oftest hørte forklaring. Måske har I implementeret hele PRINCE2 manualen som ”Jeres metode”, og det virker alt for bureaukratisk og uoverskueligt. Måske har I ikke et projektkontor, mens ledelsen tror, at der er nogen, ”der tager sig af det her med PRINCE2”. Måske vil ikke alle jeres projektledere anvende den vedtagne standard – ”de har hver sin metode, som de har brugt i årevis”. Måske har de projektledere, som har en PRINCE2 uddannelse, aldrig lært at bruge PRINCE2 i praksis, osv.

EPM Group kan hjælpe jer med at få en bedre udnyttelse af jeres investering i PRINCE2 – og til at blive bedre til at arbejde med projekter i hele organisationen.

Fremgangsmåde
Vi gennemfører en række interviews, individuelt og/eller i møder, med projektledere, styregruppemedlemmer og virksomhedens ledere. Efter forholdsvis få timers indsats kan vi præsentere et resultat og et forslag til handlingsplan.

Handlingsplanen vil selvfølgelig tage udgangspunkt i iagttagelserne i ovennævnte interviews, men også i EPM Groups konsulenter store erfaring inden for dette felt. Derfor kan der ikke her beskrives præcist, hvad en sådan handlingsplan vil indeholde, men nedenstående er eksempler på indsatser, som kan indgå:

 1. Uddannelse af styregruppemedlemmer. Vi kan tilbyde en 1-dags uddannelse (se her), som vi har gennemført flere end 50 af i såvel offentlige som private virksomheder
 2. Opbygning eller revidering af projektmetode
 3. Etablering af projektkontor
 4. Etablering af skabelonsæt for rapporter mv., herunder skaleringsmodel for anvendelsen heraf
 5. Et overblik over, hvilke indsatser der har størst effekt på kort og lang sigt (se mere her)
 6. Opbygning eller revision af governancemodel
 7. Styrkelse af den personlige ledelseskraft og/eller gennemførelse af adfærdsændringer (se fx her)
 8. Coaching af projektledere og/eller styregruppemedlemmer
 9. Oplæring af fx projektledere under vejs i et projektforløb. Vi kalder det Mesterlære
 10. Få klare retningslinier for opstart af projekter, så projekterne kommer i gang på et godt grundlag (se her)
 11. Udarbejdelse af en solid Business case

Resultater
Hele organisationen bliver meget bedre til at arbejde med projekter. Der bliver større medarbejdertilfredshed hos dem, der arbejder med projekter.

Forventet udbytte
Flere projekter kan blive gennemført med succes, til tiden og inden for det aftalte budget – og med opnåelse af de forretningsmæssige mål. Der arbejdes langt mere effektivt i projekter i hele organisationen.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner John Hunderup; telefon 70 22 15 76; e-mail jah@epmgroup.dk