Værdidrevet projektlederskab

Værdidrevet projektlederskab forbedrer produktiviteten i projektarbejdet.

Ledelse af projekter bør ikke kun handle om styring og metoder. Evnen til at udvise lederskab har stor betydning. Det gælder for alle, som er involveret i ledelse af projekter og programmer.

EPM Group har udviklet en metode, som kan hjælpe jer til at anvende lederskab baseret på værdier som en forstærkning i jeres arbejde med projekter.

Fremgangsmåde
Vi gennemfører nogle få interviews, fx med projektleder(e), styregruppemedlem(mer) og ledelsen. Derefter præsenterer vi vore iagttagelser samt forslag til en handlingsplan.

I de fleste tilfælde resulterer denne i en workshop, hvor der arbejdes med fastlæggelse af og ejerskab til et fælles værdigrundlag for projektarbejdet.

I mange tilfælde er det godt at starte dette arbejde med et eller et par udvalgte projekter for at høste vigtige erfaringer, før man breder metoden ud i hele virksomheden.

Grundlæggende viden om at arbejde med værdidrevet projektledelse kan opnås ved at deltage i vores 1-dags kursus om emnet. Læs mere her

Resultater
Der opnås en god forståelse for metoder til udvikling af adfærdsændringer, så evnen til at arbejde effektivt med projekter forbedres – såvel individuelt som på virksomhedsniveau.

Forventet udbytte
Større succes med gennemførelse af projekter og programmer med en god proceskvalitet og bedre målopfyldelse.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk