Sikker og struktureret opstart af projekter

Har jeres projekter det også med at ”ebbe i gang”?

Manglende succesfuld gennemførelse af et projekt kan ofte spores til dårlig opstart af projektet. Måske er de forretningsmæssige mål ikke på plads og afklaret med alle interessenter. Måske er der ikke styr på styringen af projektforløbet. Måske er tidsplanen urealistisk, men politisk fastlagt, og ingen har ”sagt fra”. Måske har styregruppemedlemmerne ikke forstået deres roller og ansvar, osv. men projektet sættes alligevel i gang – ”Vi skal jo blive færdige”.

EPM Group har udviklet en metode til at få styr på projekter, der ”sejler”.

Fremgangsmåde
Vi gennemfører et eller et par interviews, typisk med projektleder og styregruppeformand. Derefter reviewer vi projektmaterialet. Efter forholdsvis få timers indsats kan vi præsentere et resultat og et forslag til en handlingsplan.

Dernæst kan der udarbejdes konkrete anvisninger til handlingsplanen. I denne fase deltager vi typisk med råd, vejledning og konkrete anvisninger.

Når handlingsplanen skal føres ud i livet, kan vi deltage som midlertidig projektleder, fx som coach til projektlederen og/eller styregruppemedlemmer, eller med oplæring af projektleder og/eller styregruppemedlemmer under vejs. Det kan vi for Mesterlære. Typisk er vi med i faserne ”Opstart af et Projekt” og ”Initiering af et Projekt”(jf. PRINCE2®)

Resultater
Projektet startes op på struktureret og forsvarlig vis, der er styr på styringen, og der er en forretningsmæssig god Business case, som er afklaret med alle interessenter.

Forventet udbytte
Et projekt som har alle muligheder for en succesfuld gennemførelse. Medarbejdere, fx projektleder og styregruppemedlemmer, som er blevet dygtigere til at arbejde med projekter.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Konsulentchef Allan Salling; telefon 70 22 15 87; e-mail as@epmgroup.dk