Kvalitetsstyring starter med kundens forventninger

Kvalitetsstyring starter med, at kundens forventninger til resultatet af projektet bliver formuleret, så man så vidt mulig undgår krav, som er underforstået – da dette ofte fører til misforståelser og frustrationer.

Kunde og leverandør skal forstå forholdet mellem fx kvalitet, tid og omkostninger til driftssikkerhed, vedligeholdelse, brugervenlighed, afkast og udbytte.

Fremgangsmåde
Vores tilgang til kvalitet er at fokusere på produkter fra starten. Det gør vi ved bl.a. at:

  • Identificere alle projektets produkter, hvilket er nødvendigt for at kunne styre projektet
  • Definere produkterne med produktbeskrivelser – herunder de kvalitetskriterier, de skal vurderes efter, de kvalitetsmetoder, der skal anvendes ved design, fremstilling og godkendelse af produkterne, samt det kvalitetsansvar, de involverede personer har
  • Implementere og holde styr på de kvalitetsmetoder, der anvendes
  • Definere roller og ansvar for kvalitetsaktiviteter, som også omfatter medlemmer af virksomheds- eller programledelsen, der har kvalitetsansvar

Vi kan tilbyde rådgivning om god og praktisk anvendelse af kvalitetsstyring. Under vejs i projektet kan vi også fungere fx som coach til projektlederen og/eller styregruppemedlemmer, eller med oplæring af projektleder og/eller styregruppemedlemmer. Det kalder vi for "Mesterlære".

Resultater
Gensidig forståelse mellem leverandør og kunde af den kompleksitet, der er i kvalitetsstyring, således at en leverance, som giver det forventede resultat, kan finde sted. En kvalitetsplanlægning som indeholder:

  • Forståelse af kundens kvalitetsforventninger
  • Fastlæggelse af projektets godkendelseskriterier
  • Udarbejdelse af en Kvalitetsstyringsstrategi
  • Udarbejdelse af klare Produktbeskrivelser, der indeholder kvalitetskriterier, kvalitetstolerancer, kvalitetsmetode og kvalitetsansvar

Forventet udbytte
Et fundament for at sikre opnåelse af det forventede udbytte. Bedre gennemførelse af projekter, et bedre grundlag for god kommunikation og et godt grundlag for at få alle interessenter involveret i projekterne.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard; telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk