Strategisk review af it

Ledergruppen ønsker at få bekræftet, om der er den fornødne sammenhæng mellem selskabets forretningsstrategi og niveauerne og vægtfordelingen for it-omkostninger og it-investeringer, eller om der skal foretages tilpasninger i disse niveauer de næste år.

Da alle dele af selskabet er afhængig af velfungerende it-baserede drifts- og beslutningsstøttesystemer, er det afgørende, at beslutninger og politikker for dette område afspejler selskabets overordnede (”strategiske”) udvikling, imødekommer mellemledernes (”taktiske”) planlægning og opfølgning, og understøtter dag-til-dag (”operationelle”) disponeringer i forhold til kunder, distribution, underleverandører, butikker, produktion mv.

Klik på figuren for at se den i fuld størrelse (åbner i nyt vindue).

Fremgangsmåde
Oversigten sammenfatter en plan for at skabe et første ledelsesoverblik. Planen sætter ledelsen i stand til i fællesskab at rekapitulere de forretningsstrategier, som afstikker retningslinjerne for it – samt kommunikere disse retningslinjer, så alle – ejere, ledelse, medarbejdere, leverandører, butikker mv. – får et fælles syn på udviklingen og kan sætte deres forventninger i en pålidelig tidsramme.

Først når den øverste ledelse har behandlet og bekræftet konklusionerne fra første fase, kan afklarings- og prioriteringsfasen sættes i gang.

For at skabe dette overblik er det nødvendigt at tage udgangspunkt i en række historiske elementer kaldet ”Arbejdsgrundlaget”, og at interviewe alle topledere og en række mellemledere, samt medarbejdere med særlig indsigt.  Selskabet må afsætte de nødvendige ressourcer til dette i form af tid til at blive interviewet (typisk 1,5 til 2 timer pr. interview) og fremfinde information, som skal sammenstilles på andre måder end det støttesystemerne normalt er indrettet til.

Resultater
Bearbejdning af dette materiale leder frem til et udkast til ”Første ledelsesoverblik”, som gennemgås med hele topledelsen for at få alle vigtige elementer med og for at bekræfte fælles syn på selskabets situation og forretningsmuligheder med it. Først herefter detaljeres elementerne i fasen, ”Afklaring & prioritering”.

Figuren med den forklarende tekst kan downloades ved at klikke her.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard; telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk