Prioritering af indsatser for at højne kvaliteten i arbejdet med projekter

I har mange projekter, men ikke alle bliver gennemført lige succesfuldt. I ønsker derfor gerne blive bedre til at arbejde med projekter i jeres organisation. I har en række ideer til, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Men I vil gerne have et klarere billede, inden I går i gang med et forandringsprojekt, der berører hele organisationen.

Kunne I tænke jer at have et overblik over, hvilke indsatser der har størst effekt på kortest mulig tid?

EPM Group har udviklet en model, hvor vi bearbejder udsagn, iagttagelser, emner i gruppearbejder mv.

Dataindsamling
Data til modellen kan indsamles fra mange kilder. I gennemfører fx en uddannelse af jeres styregruppemedlemmer (Se her). Her opsamles kommentarer, noter fra gruppearbejder mv. I gennemfører review af udvalgte projekter, hvor iagttagelser opsamles i en emnelog. Det kan også være iagttagelser fra en modenhedsmåling, eller det kan være emner fra en spørgerunde. Jo flere data, jo mere entydige bliver resultaterne fra modellen.

Fremgangsmåde
Når data er registreret i modellen, sker der først en gruppering af emnerne. Herefter vælges den primære indsats per emne, et arbejde der kræver stor erfaring med projektarbejde. Dernæst fastlægges rangordenen med udgangspunkt i, hvor hurtigt en indsats kan implementeres, hvor hurtigt resultaterne viser sig, og hvilken effekt de vil have. Der er en standard ranking-model i modellen, men denne kan tilpasses den aktuelle situation. De enkelte emner vægtes herefter.

Resultater
Modellen indeholder en række tabeller, som viser, hvor det vil have størst effekt at sætte ind – såvel på kort som på længere sigt. Ofte vil man se, at det ikke er nok at sætte ind på ét område, men at der skal sættes ind på to til tre områder, før målet kan nås. Der kan dog ofte opnås en markant effekt på kort sigt ved at sætte ind på et enkelt område. Tabellerne vil vise hvor.

Neden for er vist et par eksempler på tabeller fra modellen.

Tabellen illustrerer, hvilke indsatser der på den korte bane kan skabe størst effekt (eksempel)

Indsatser på lang sigt

 

Tabellen illustrerer, hvilke indsatser der på sigt kan skabe størst effekt (eksempel)

Forventet udbytte
Et tydeligt overblik over, hvor det er mest effektfuldt at sætte ind, såvel på kort som på lang sigt.

Mere information
En kort præsentation af modellen kan hentes her. Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard; telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk