Effektiv planlægning af projekter sikrer fremdrift og fokus

Planer indeholder definitioner på, hvad der skal leveres, aktiviteter, datoer, omkostninger og ressourcekrav - ofte ledsaget af forklarende beskrivelser. Projekter, hvad enten de er store eller små, skal koncentrere sig om at levere et forretningsudbytte – enten selvstændigt eller som en del af et program. Planer skal altså indeholde nok information til at indfri styregruppens og projektdeltagernes behov for information – på et aftalt detaillieringsniveau.

Fremgangsmåde
En plan er et design af, hvordan fastlagte mål for produkter, tidsrammer, omkostninger og kvalitet kan realiseres. Planen skal derfor tage afsæt i omfang og kompleksiteten af styringsopgaven. Planen skal bl.a. forklare:

 • Hvad planen indeholder
 • Forudsætningerne planen bygger på
 • Hvordan planen tænkes implementeret
 • Hvordan planen overholdes, overvåges og kontrolleres
 • Hvilke risici, som kan hæmme eller forhindre planens fuldførelse
 • Metoden til kvalitetskontrol og de ressourcer, der skal bruges
 • Arten af ledelsesrapporter

Vi kan tilbyde rådgivning om effektiv planlægning. Undervejs i projektet kan vi også fungere fx som coach til projektlederen og/eller styregruppemedlemmer, eller med oplæring af projektleder og/eller styregruppemedlemmer. Det kalder vi for "Mesterlære".

Resultater
Planer som er estimater på, hvorvidt det er muligt at levere det lovede, hvordan man vil gøre det, og hvilke ressourcer er nødvendige. En projektplan som er:

 • Rygraden i ethvert projekt
 • Mere end et Gantt kort
 • Forudsætningen for god kommunikation
 • Basis for at kunne uddelegere den daglige ledelse af projektet
 • Et værktøj til at hjælpe ledelsen med at tænke fremad

Forventet udbytte
Bedre gennemførelse af projekter, bedre grundlag til vurdering af fremdrift i projekter, et bedre grundlag for god kommunikation og et godt grundlag til at få styr på styringen af projekter.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard; telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk