Coaching af styregruppemedlemmer

Har du brug for personlig og faglig støtte i dit arbejde med ledelse af projekter som medlem af en styregruppe?

I har måske valgt at bruge PRINCE2® til at styre projekter, og du ser værdien i at have adgang til en person, som kan hjælpe dig i det praktiske styregruppearbejde?

EPM Group kan tilbyde dig en højt kvalificeret rådgiver med stor erfaring i at coache ledere.

Fremgangsmåde
Vi sørger for at matche dit behov med vore konsulenters profiler og kompetencer. Du præsenteres for potentielle kandidater, som du kan vælge blandt. Vore konsulenter har stor viden om PRINCE2, og de har anvendt PRINCE2 i praksis på en række projekter, både som projektledere og som deltagere i styregrupper. Vore konsulenter har typisk også stor erfaring som leder, i private og/eller offentlige virksomheder.

En af vores konsulenter vil være coach for dig fx under vejs i et konkret projektforløb, hvor der kan coaches på forberedelse af og opfølgning på styregruppemøder, fastlæggelse af hensigtsmæssig styring for projektet, risiko- og ændringsstyring, konflikthåndtering, business case, udbyttemåling o.m.m. Vi kan støtte dig i forhold til din rolle/ansvar, herunder dit ansvar for at sikre projektets succes.

Coaching kan foregå hos dig, via telefon eller skype, eller en kombination heraf.

Du kan med fordel i forbindelse med coachingen deltage i et af vore kurser målrettet ledere, der arbejder med projekter, fx ”PRINCE2 træning til styregruppen” (Se her) og/eller ”Værdidrevet projektlederskab” (Se her).

Resultater
Du har en erfaren rådgiver til rådighed, når du har brug for det, og du får lige netop den sparring, du har behov for på ethvert givent tidspunkt. 

Forventet udbytte
Du bliver bedre til at udfylde din rolle/ansvar og bedre til at udvise den optimale adfærd i forhold til din rolle. Du bliver dermed bedre til at lede projekter som styregruppemedlem. Du og din virksomhed får øget succesraten for projekter.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Allan Salling Pedersen
Telefon 70 22 15 87; e-mail as@epmgroup.dk