Etablering af solid Business case

Business Casen beskriver årsagerne til, at et projekt er nødvendigt eller ønskeligt at gennemføre set med forretningens øjne, og hvilket udbytte man kan opnå, hvis projektet lykkes. Tillige indgår der vurderinger af forskellige mulige niveauer for investeringer, omkostninger, tidshorisonter, og hvilke risici projektet kan udsættes for. Business Casen er med andre ord ledestjernen for projektet - projektets eksistensberettigelse.

Business casen fungerer såvel som beslutningsgrundlag for initiering af et projekt som for styring af et projekt i hele projektforløbet.

Fremgangsmåde
En Business case kan have mange forskellige formater. I tæt samarbejde med kunden sikrer vi, at Business casen indeholder tilstrækkelige informationer til, at den kan bruges som et effektivt instrument i ledelsen af projektet – fra start til slut.

Under vejs i projektet kan vi fungere fx som coach til projektlederen og/eller styregruppemedlemmer, eller med oplæring af projektleder og/eller styregruppemedlemmer. Det kalder vi "Mesterlære".

Resultater
Business casen forsyner alle interessenter i projektet med grundlæggende informationer om projektet. Dermed er fakta, som er nødvendige som grundlag for ledelsen af projektet tilstede, når der skal tages beslutning om fx:

  • Er dette projekt værd at godkende?
  • Skal vi fortsætte med næste fase?
  • Er der en fornuftig balance mellem risici og udbytte?
  • Kan vi opnå det samme resultat på andre måder?
  • Er projektet stadig fornuftigt, hvis omstændigheder, planer og risici ændrer sig?
  • Skal vi omprioritere projektet?

Forventet udbytte
Et projekt som har alle muligheder for en succesfuld gennemførelse med opnåelse af de forretningsmæssige mål. Medarbejdere, fx projektleder og styregruppemedlemmer, som er blevet dygtigere til at arbejde med projekter.

Mere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til partner Preben Westergaard; telefon 70 22 15 79; e-mail pw@epmgroup.dk