Rådgivning

Med afsæt i Danmarks mest erfarne PRINCE2® konsulenter tilbyder EPM Group akkrediteret højkvalitetsrådgivning indenfor portefølje-, program- og projektledelse.

EPM Groups konsulentydelser spænder fra rådgivning over konsulentbistand til interimledelse.

Vores rådgivere har alle lang erfaring inden for deres område og formår at omsætte den teoretiske viden til konkrete resultater, så I kan få større succes. Vi forsker aktivt i effektiv implementering og institutionalisering af processerne omkring portefølje-, program- og projektledelse, så jeres investering i uddannelse og metodeforbedringer kan omsættes til konkrete resultater, eksempelvis indenfor:

 • Portefølje-, program- og projektledelse
  • implementering af metoder og processer til portefølje-, program- og/eller projektledelse såvel på program-, projekt- og ledelsesniveau
  • etablering af portefølje-, program- og/eller projektkontor
  • opbygning og implementering af governancemodel
  • praktisk anvendelse af PRINCE2® (projektledelse) og MSP® (programledelse)
  • modenhedsmåling inden for portefølje-, program- og projektledelse
  • forbedring af virksomhedens evne til succesfuldt at arbejde med projekter
  • sundhedscheck af projekter
  • hjælp til effektivisering af arbejdet med business casen
  • review af projekter samt forslag til forbedringer og indsatser
 • Projektdrevet og porteføljedrevet forretningsudvikling
  • udvikling eller fornyelse af forretningsstrategi
  • effektiv implementering af strategien gennem brug af P3M3 (Portefølje-, program- og projektledelse)
  • effektivisering af organisation og processer undervejs – fra analyse til implementering og institutionalisering
  • ledelsesværktøjer, -metoder og -støtte
  • tilbudsgivning
 • Organisationsudvikling for bedre projekteksekvering
  • værdibaseret ledelse og organisationsudvikling, den menneskelige faktor i effektiv projekteksekvering
  • værdidrevet projektlederskab
  • Knowledge Management, organisatorisk læring en vej til hurtige forbedringer af projekteksekveringen

Se i øvrigt kolonnen til venstre for mere information om de enkelte produkter.

Akkrediteret konsulent organisation (ACO)

EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettighederne vedrørende PRINCE2®, godkendt som akkrediteret konsulent organisation (ACO). Som led i akkrediteringen er vores kvalitetsmanual godkendt af APM Group Ltd., og i forbindelse med den årlige re-akkreditering tjekkes, om kvalitetsmanualen følges på kundeopgaver, og at vi konstant arbejder på at forbedre vore arbejdsprocesser. Det betyder for vore kunder, at vi leverer ydelser af høj, ensartet kvalitet, som hele tiden holdes ajour. Læs mere om fordelene for jer her.

Mere information

Til højre på denne side er der links til et udvalg af vore konsulentydelser.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Konsulentchef Allan Salling Pedersen på telefon Direkte: +45 70 22 15 87
Mail: as@epmgroup.dk