Profil

EPM Group er et undervisnings- og rådgivningshus, der er specialiseret i indføring af metoder og udvikling af virksomheders evner til at gennemføre små og store projekter og til at styre porteføljer og programmer.

EPM Group henvender sig primært til erhvervs- og statsvirksomheder og offentlig forvaltning med brug af metoderne PRINCE2®, PRINCE2 Agile og MSP®.

EPM Group tilbyder åbne og firmakurser i PRINCE2-Foundation, PRINCE2-Practitioner, PRINCE2 Agile-Practitioner, MSP-Foundation, MSP-Practitioner og en række supplerende kurser og workshops. Endvidere tilbydes rådgivning og interimsledelse med udgangspunkt i PRINCE2, PRINCE2 Agile og MSP. EPM Group tilbyder desuden e-læring og ”blended learning”.

EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettigheder vedrørende Axelos metoder, godkendt som akkrediteret undervisnings virksomhed (ATO) for PRINCE2-, PRINCE2 Agile- og MSP-metoderne. EPM Group er endvidere akkrediteret konsulentvirksomhed (ACO).

EPM Group har landets bedste og mest erfarne stab af undervisere og rådgivere på dette felt.