Profil

EPM Group er specialister i procesledelse, samt implementering af virksomhedens strategi gennem effektiv projekt-, program- og porteføljeledelse. Vi leverer rådgivning og undervisning med fokus på realisering af de forventede gevinster for virksomheden. Vores afsæt er forskning i hvad de bedste gør lige lidt bedre end andre og hvordan det kan give mest nytte hos vores kunder.EPM Group er et undervisnings- og rådgivningshus, der er specialiseret i indføring af metoder og udvikling af virksomheders evner til at gennemføre små og store projekter og til at styre porteføljer og programmer.

EPM Group henvender sig til erhvervs- og statsvirksomheder og offentlig forvaltning, der har interesse i procesledelse og brug af Best Practice fx understøttet med brug af metoderne PRINCE2® og MSP®.

EPM Group tilbyder ud over rådgivning i procesledelse og implementering af projekt-, program- og porteføljeledelse tillige åbne og firmakurser i PRINCE2-Foundation, PRINCE2-Practitioner, PRINCE2 Agile-Practitioner, MSP-Foundation, MSP-Practitioner og en række supplerende kurser og workshops. Endvidere tilbydes rådgivning og interimsledelse med udgangspunkt i PRINCE2, PRINCE2 Agile og MSP. EPM Group tilbyder desuden e-læring og ”blended learning”.

EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettigheder vedrørende Axelos metoder, godkendt som akkrediteret undervisnings virksomhed (ATO) for PRINCE2-, PRINCE2 Agile- og MSP-metoderne. 

EPM Group har nogle af landets bedste og mest erfarne rådgivere og undervisere på dette felt.