Om PRINCE2® - en nøgle til Project Excellence !

Nedenfor findes en kort introduktion til, hvad PRINCE2® projektledelse er -  en vej til Project Excellence. Det er vanskeligt at nå exellence, hvis du ikke tager afsæt i en gennemprøvet, grundig og komplet model, der har vist sit værd i praksis, her overgår ingen anden model/Best Practice PRINCE2: With over a million exams already taken globally PRINCE2 is already recognised as the world’s most popular project management methodology

Her kan du se lidt mere om hvad PRINCE2 består af og nogle fordele ved at anvende metoden. Husk ny forskning viser, at de rigtigt gode inden for projektledelse indfrier deres forretningsmål 2,5 gange så ofte og taber 13 gange færre penge grundet dårlig projekt performance (kilde: PMI). Vil du og din organisation også denne vej, så se mere her.

Teksterne er uddrag af PRINCE2 bogens indledende kapitel 1..

PRINCE2-bogen kan købes i EPM Groups butik: www.prince2manualer.dk

Hvorfor anvende en metode til projektledelse? (afsnit 1.4)

Projektets resultater opnås ved, at projektets leverancer (kendt som produkter i PRINCE2) bliver fremstillet. Et nyt hus bliver færdigbygget ved, at der fremstilles tegninger, fundamenter, gulve, vægge, vinduer, et tag, rørføring, elinstallationer og forbindelser til forsyningsnettet. Ingen af delene er projektledelse. Så hvorfor har vi overhovedet brug for projektledelse? Formålet med projektledelse er at holde styr på det specialistarbejde, der skal til for at fremstille projektets produkter, f.eks. for at sikre, at taglæggeren ikke ankommer, før væggene er opført.

Fordi det er projekter, der indfører forretningsmæssige forandringer, og fordi projekter indebærer en større risiko end andre forretningsaktiviteter, er det fornuftigt og værdifuldt at investere i at indføre en sikker, konsistent og gennemprøvet tilgang til projektledelse.

PRINCE2’s struktur (afsnit 1.5.3)

PRINCE2's Struktur
Copyright © AXELOS Limited 2009. All rights reserved. Material is reproduced under licence from AXELOS.

PRINCE2-metoden håndterer projektledelse ved hjælp af fire integrerede elementer: principper, temaer, processer og projektmiljøet.

1: Principperne

Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk ledes i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet.

2: Temaerne

De syv temaer beskriver de aspekter ved projektledelse, der skal håndteres løbende i et projekt. De syv temaer forklarer præcist, hvordan PRINCE2 kræver, at man håndterer de forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

3: Processerne

Processerne beskriver den trinvise fremdrift i et projekts livscyklus, fra opstart til afslutning. Hver proces indeholder en tjekliste med anbefalede aktiviteter, ledelsesprodukter og tilknyttede ansvar.

4: Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet

Dette kapitel vedrører behovet for at tilpasse PRINCE2 til et projekts særlige kontekst. PRINCE2 er ikke en løsning, der kan anvendes ens i alle situationer. PRINCE2 er en fleksibel ramme, der uden videre kan tilpasses et projekt af enhver type eller størrelse. Directing Successful Projects with PRINCE2 (TSO,2009) omhandler PRINCE2-metoden set fra ledelsens synspunkt, særligt medlemmer af Styregruppen.

Introduktion til PRINCE2 (afsnit 1.5)

PRINCE2 er en ikke-proprietær metode (altså en metode, der ikke er ejet af en specifik virksomhed), der har udviklet sig til at være en af verdens mest anvendte metoder til projektledelse. Det skyldes hovedsageligt, at PRINCE2 er en helt generel metode: Metoden kan anvendes i et hvilket som helstprojekt, uanset projektets størrelse, type, organisering, geografi eller kultur.

Dette er muligt, fordi PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialist bidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver type projekt kan nemt integreres med PRINCE2-metoden og giver, når de bruges side om side med PRINCE2, et sikkert grundlag for projektarbejdet.

Netop fordi PRINCE2 er en generel metode baseret på anerkendte principper, kan organisationer, der indfører metoden som standard, forbedre organisationens formåen og modenhed på en række forskellige områder – forretningsmæssig forandring, it, produktion, fusionering, forskning, produktudvikling osv.

Fordele ved PRINCE2-metoden (afsnit 1.7)

 • PRINCE2 bygger på anerkendt og gennemprøvet god praksis (best practise) og governance for projektledelse
 • PRINCE2 kan anvendes på enhver projekttype og kan let indføres sammen med specialiserede, branchespecifikke modeller (f.eks. konstruktionsmodeller eller udviklingslivscyklusser)
 • PRINCE2 er almindeligt anerkendt, giver en fælles terminologi for alle projektdeltagere og fremmer derved god kommunikation
 • PRINCE2 sørger for, at projektansvar fastlægges direkte, så deltagere forstår hinandens roller og behov. Der er en fastlagt struktur for ansvar, uddelegering, myndighed og kommunikation
 • PRINCE2’s fokus på produkter gør det klart for alle parter, hvad et projekt skal levere – samt hvorfor, hvornår, af hvem og for hvem
 • PRINCE2-planer er designet til at dække de behov, der findes på forskellige niveauer indenfor projektorganisationen, og forbedrer derved kommunikation og styring
 • PRINCE2 er baseret på afvigelsesstyring, hvilket sikrer effektiv og økonomisk brug af ledelsens tid (uanset om det er på virksomheds-, program-, styregruppe- eller projektledelsesniveau)
 • PRINCE2 sikrer, at deltagere fokuserer på projektets levedygtighed, i forhold til målsætningerne i Business Casen, i stedet for blot at se projektets gennemførelse som et mål i sig selv
 • PRINCE2 fastlægger en grundig, men samtidigøkonomisk rimelig, rapporteringsstruktur
 • PRINCE2 sikrer, at interessenter (herunder sponsorer og alle, der leverer ressourcer) repræsenteres effektivt ved beslutninger og planlægning
 • Indføring af PRINCE2 fremmer læring og løbende forbedringer i organisationer
 • Indføring af PRINCE2 fremmer konsistent projektarbejde og evnen til at genbruge projektaktiver. Det fremmer også medarbejderes mobilitet og reducerer konsekvenser ved udskiftning af medarbejdere og overdragelse af arbejde
 • PRINCE2 er et uvurderligt diagnostisk værktøj, der letter sikring, vurdering, fejlsøgning og revision af projektarbejde
 • Der er mange akkrediterede undervisnings- og konsulentorganisationer (ATO’er og ACO’er)i hele verden, som kan levere eksperthjælp tilPRINCE2-projekter eller til organisationer, der har planer om at indføre PRINCE2.

Hvad PRINCE2 ikke omfatter (afsnit 1.6.1)

Det er ikke meningen (eller muligt), at PRINCE2 skal dække samtlige emneområder inden for projektledelse. Der er tre brede områder, der bevidst ikke omfattes af PRINCE2:

 • Specialistemner: Styrken ved PRINCE2-metoden er dens brede anvendelighed – det er en helt generel metode. Derfor er branchespecifikke aktiviteter ikke inkluderet i metoden. Modeller for ingeniørarbejde, projektlivscyklusser eller specifikke teknikker (som f.eks. organisatorisk forandringsledelse eller indkøbsstyring) kan uden videre bruges sammen med PRINCE2. PRINCE2 klassificerer alle disse dele af projektarbejdet som specialistområder (hvilket betyder, at de specialistprodukter, det drejer sig om, skal identificeres og inkluderes i projektets omfang og planer)
 • Detaljerede teknikker: Der er mange gennemprøvede teknikker til planlægning og styring, der kan bruges til at understøtte PRINCE2’s temaer. Eksempelvis kritisk vej-analyse (planlægning) og analyse af optjent værdi (fremdriftsstyring). Den slags teknikker er dokumenteret andre steder. Teknikker inkluderes kun i PRINCE2, hvor de bidrager til PRINCE2’s særlige håndtering af et tema, f.eks. den produktbaserede planlægningsteknik
 • Lederskab: Lederskab, motivationsevner og andre sociale kompetencer er umådeligt vigtige i projektledelse, men umulige at formalisere i en metode. Ledelsesformen kan variere meget, og en form, der virker i én situation, kan være fuldstændig uegnet i en anden. Man kan bare se, hvor let det er at komme i tanke om ledere med succes, der har anvendt vidt forskellige ledelsesformer – fra enerådige til mere konsensusbaserede former. PRINCE2 kan derfor ikke direkte omfatte denne del af projektledelsen. Der findes mange ledelsesmodeller og kurser, der omhandler sociale kompetencer, som tager sig af dette behov.

Ønsker du mere viden om din vej mod en PRINCE2-certificering og din rejse mod Project Excellence, så kontakt gerne Allan Salling Pedersen for yderligere informationer:

e-mail: as@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 87

Based on AXELOS PRINCE2® material. Material is reproduced under licence from AXELOS. 
PRINCE2® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited