Preben Westergaard, partner

Preben har arbejdet med praktisk anvendelse af PRINCE2® siden 2002.  Arbejdet har dels bestået i projektledelse, dels i med opbygning af projektledelsesmetoder, dels med styregruppearbejde og dels i egenskab af direktionsmedlem.

Preben har oparbejdet sin brede erfaring gennem løsning af opgaver inden for områder som projektledelse, porteføljeledelse, strategi, forretningsudvikling, organisationsudvikling, IT strategi, IT systemanskaffelser, forretningsprocesser, IT processer, salg og markedsføring.  Erfaringerne er dels opnået gennem konsulentopgaver i en periode på mere end 10 15 år, dels gennem ledende stillinger i erhvervslivet og dels gennem bestyrelsesarbejder.

Preben har deltaget i udvikling af en projektmodel baseret på PRINCE2 og Microsoft Solution Framework™ (MSF™) i et dansk softwarehus.  De to metoder supplerer hinanden godt ved udvikling af IT-løsninger. Efterfølgende har Preben anvendt den udviklede projektmodel på flere projekter til offentlige kunder.

Preben har rådgivet om og anvendt PRINCE2 på direktions- og styregruppeniveau i såvel danske som internationale virksomheder.

Et af Prebens specialer er opstart af projekter, således at projekterne kan sættes i gang med udgangspunkt i en god Business Case og en klar struktur.

Preben rådgiver vedrørende PRINCE2 metodeindførelse og metodetilpasning på baggrund af sine mange års erfaring fra opgaver i en lang række danske og internationale virksomheder.
 

Direkte:  70 22 15 79
Mail: pw@epmgroup.dk

Se Preben Westergaard's profil på LinkedIn