P3M3™: Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model

Projektområdet lider stadigt under, at mange organisationer ikke får deres projektprocesser og modeller implementeret komplet og modnet, så projektkulturen forankres rigtigt. Det betyder bl.a., at:

“The rate of project failure is still unacceptably high across all industries - as many as 90% of high complexity projects fail, while 50% of all projects fail to deliver on time, within budget, or expected benefits.” Kilde APMG-International

Vi ved, at bedre implementerede og modnede processer sikrer flere projekter til tiden og indenfor målene, så de planlagte gevinster skabes og kan høstes.

P3M3 er en komplet opskrift til modning af disse processer indenfor portefølje-, program- og projektledelsesområdet. EPM Group er specialister i rådgivning og måling af modenhed med udgangspunkt i P3M3.

Der er stadigt stigende interesse for den helhedstækning, der ligger bag P3M3, og er du interesseret, så kontakt os endelig for mere information.

P3M3 udbredes stadigt mere verden over. Australien bl.a. nået langt på området:

“In Australia, the government has mandated the use of the APMG P3M3® maturity assessment tool delivered by an Accredited Consulting Organization (ACO) as it recognizes its value in enabling organizations to understand where their strengths and weaknesses lie.” Kilde APMG-International

Portefølje-, Program- og Projektledelses Modenheds Modellen P3M3, som er blevet en central standard blandt modenhedsmodeller, tilbyder en ramme, hvormed organisationer kan vurdere deres nuværende præstationsniveau og udarbejde planer for forbedringer.

Den nye, opdaterede version af cabinet Office's Portefølje-, Program- og Projektstyrings Modenheds Model (P3M3) har inddraget den stadigt stigende viden om programledelse og anerkendelse af Porteføljeledelse fra en række industrisektorer, og den tilbyder organisationer nogle værktøjer til at vurdere deres nuværende præstationer og udarbejde planer for forbedringer, hvor resultaterne kan måles op mod bedste praksis i erhvervslivet.

Yderligere information og mulighed for at give feedback om brugen af metoden kan ske på den officielle P3M3 hjemmeside.

EPM Group har stor praktisk erfaring fra opgaver hos vores kunder med dette fagområde. Vi benytter disse Best Practices/standarder, i det omfang det giver værdi for kunden, men vi tager altid udgangspunkt i kundens specifikke situation og behov.

Kontakt Konsulentchef Allan Salling Pedersen for yderligere informationer:
e-mail: as@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 87
Mobil: 45 3116 5473
 

P3M3® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.