MSP® - Managing Successful Programmes

Axelos Ltd., England, som blandt andet står bag PRINCE2®, har udviklet en vejledning i god praksis for styring af programmer. Metoden kaldes Managing Successful Programmes (MSP®). Vejledningen består af et sæt af principper og en række processer til brug for styring af et program.

MSP er meget fleksibelt og er designet, så det kan tilpasses til at opfylde behovene i den enkelte virksomhed/organisation.

I Managing Successful Programmes vejledningen beskrives programstyring således: "Programstyring kan defineres som den koordinerede organisering, styring og gennemførelse af en portefølje af projekter og aktiviteter, der tilsammen opnår de resultater og fordele, som er af strategisk betydning."
MSP rammen er baseret på tre centrale begreber:
 

  • MSP Principper. Disse er afledt af positive og negative erfaringer fra oplevelser med programmer. De er de fælles faktorer, der understøtter resultatet af enhver væsentlig forandring
  • MSP Governance Temaer. Disse definerer en organisations tilgang til programstyring. De giver en organisation mulighed for at etablere den rigtige ledelse, leveringsteam(s), organisationsstrukturer og kontroller, der giver den bedste chance for succes
  • MSP Transformationsflow. Dette giver en rute gennem et programs livscyklus, fra idé til levering af de nye funktionaliteter, resultater og gevinster.

 

Kombination af MSP og PRINCE2® er meget værdifuld

MSP handler om meget mere end at lede op til flere (indbyrdes afhængige) projekter. MSP indeholder også mere dybdegående behandling af vigtige emner som forandringsledelse, lederskab, gevinstrealisering, organisatorisk forankring mv.

For eksempel beskriver man i PRINCE2, hvilke udbytter (gevinster) vi forventer af et projekt, og vi slutter et projekt af med en liste over, hvilke gevinster vi skal følge op på, hvem der skal gøre det, og hvornår det skal gøres. Men så lukkes projektet ned, og projektorganisationen opløses. Her er det MSP tager over, så der rent faktisk bliver fuldt op gevinstrealisering.

Mere information

  • Officielle web-side om MSP-metoden kan findes her!
  • Klik her for APM Groups hjemmeside, hvor du kan læse mere om MSP.
  • Whitepaper om brug af PRINCE2 og MSP sammen kan hentes her!
  • Et overblik over MSP fås ved at læse ”Managing Successful Programmes (MSP™) – The Facts”, som kan hentes her.

Kurser i MSP

 
EPM Group har praktiske erfaringer fra opgaver hos vores kunder med dette fagområde. Vi søger at benytte standarderne, når det giver værdi for kunden. Flere af EPM Groups konsulenter er akkrediterede som MSP Practitioners.

Kontakt partner Allan Salling Pedersen for yderligere informationer:
e-mail: as@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 87
Mobil: +45 3116 5473