MoP - Portfolio Management

Porteføljeledelse eller ”Portfolio Management” anbefales af en række forskere, eksempelvis De Reyck, som en vej til bedre gevinstrealisering.

EPM Group har specialiseret sig i rådgivning, modning og it-understøttelse af effektiv porteføljeledelse. Læs evt. mere i vores white paper her.

Program-, projekt- og porteføljeledelse har domineret overskrifterne i flere år, når talen falder på en organisations evne til at håndtere forandringer. Alligevel er der mange organisationer, der endnu ikke har høstet fordelene ved en effektiv porteføljeledelse. Fordele der bl.a. sikrer:

•    At organisationen fokuserer på de programmer og projekter, der giver størst gevinst og passer bedst til strategien
•    At de gennemføres med færrest mulige ressourcer
•    At risici styres og imødegås, så gevinstrealiseringen sikres

I en tid med hurtige forandringer, budget- og ressourcemæssige begrænsninger og høj risiko er det bemærkelsesværdigt, at nogle organisationer fortsætter med at spilde indsatser og ressourcer ved at gennemføre de forkerte programmer og projekter.

Det er her porteføljeledelse kan hjælpe.

Porteføljeledelse er afgørende, fordi den sikrer, at de "rigtige" programmer og projekter påbegyndes, og de "forkerte" ikke gør (eller stoppes, hvis de allerede er i gang). De rigtige programmer og projekter er dem, som tilsammen yder det største bidrag til en organisations strategiske målsætninger og mål.

Office of Government Commerce (OGC), England, som blandt andet står bag PRINCE2®, har udarbejdet et udkast til en vejledning i porteføljestyring. Vejledningen, som er på engelsk, kan downloades her (3 MB).

Porteføljestyring kobler daglig drift og strategi.

I figuren, som er fra OGC´s vejledning til porteføljestyring, er dette forhold præsenteret i et enkelt koncept: "Drift af virksomhed, forandring af virksomhed ".

Figuren illustrerer, hvordan porteføljestyring og drift af virksomhed i fællesskab kan realisere strategiske mål. Porteføljestyring styrer ændringer til den daglige drift af virksomheden. Når ændringer er succesfuldt implementeret, forbedres den daglige drift, og gevinster kan realiseres. Gevinster, som realiseres i den daglige drift, styres simpelthen i porteføljestyringen. Det er gennem dette cykliske forhold mellem porteføljestyring og daglig drift, at de strategiske mål opnås. Porteføljestyring sikrer, at beslutninger tages i fællesskab, i sammenhæng med hele organisationen, og af de relevante personer på passende niveau.

Se Cabinet Office's officielle MoP side:www.mop-officialsite.com

EPM Group har praktiske erfaringer fra opgaver hos vores kunder med dette fagområde. Vi søger at benytte standarderne, når det giver værdi for kunden.

Kontakt Konsulentchef Allan Salling Pedersen for yderligere informationer:
e-mail: as@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 87
Mobil: 45 3116 5473

PRINCE2® and MOP® are registered trade marks of AXELOS Limited.