M_o_R®: Management of Risk

"Begrebet ”Management of Risk” (risikostyring) omfatter alle de aktiviteter, der er nødvendige for at identificere og kontrollere eksponering for risici, som kan have indflydelse på gennemførelsen af en organisations forretningsmæssige mål."
- Citat fra Management of Risk: Guidance for Practitioners.

M_o_R kan hjælpe organisationer med at indføre en effektiv ramme for at træffe informerede beslutninger om de risici, der påvirker dens ydeevne og/eller mål på tværs af alle organisatoriske aktiviteter. M_o_R inddrager risici ud fra forskellige perspektiver inden for en organisation: såvel strategisk, program-, projekt- som driftsniveau. Selv om det passer sammen med andre OGC Best Practice metoder, respekterer det roller, ansvar og terminologier, der anvendes uden for disciplinerne program- og projektledelse.

I M_o_R beskrives en risiko således:

  • Risiko defineres som »en usikker begivenhed eller række af begivenheder, som hvis den/de opstår, vil have indvirkning på opfyldelse af målene «.
  • En risiko består af en kombination af sandsynligheden for en trussel indtræder, og omfanget af dens indvirkning på målet.
  • Risiko bruges til at beskrive en usikker begivenhed, der kan have en negativ eller positiv indvirkning på målet.

EPM Group har praktiske erfaringer fra opgaver hos vores kunder med dette fagområde. Vi søger at benytte standarderne, når det giver værdi for kunden. Se fx præsentationen om Risk Management og M_o_R udarbejdet af Lars Ringhus, partner i EPM Group her (1,3 Mb).

Se også: www.mor-officialsite.com/home/home.asp

 

Kontakt Partner Preben Westergaard for yderligere informationer:

e-mail: pw@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 79

 

M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.