Gør karriere hos EPM Group

Er du selvstændig konsulent, men søger det ”ekstra”, et godt fagligt fællesskab og et stærkt brand kan give dig, så læs videre…

Hvis du

  • har praktisk erfaring som projektleder og en relevant uddannelse
  • har, eller er i gang med, en formel skoling i PRINCE2, MSP osv.,
  • er selvorganiserende med høj kollegial etik og arbejdsmoral,
  • er selvstarter i alle kundebetjeningens faser fra marketing, over salg, leverance, opfølgning og mersalg,
  • er interesseret i at udvikle dig til en af de bedste inden for sit specialområde,
  • er selvstændig erhvervsdrivende, der ser fordele i samtidigt at arbejde under en struktureret fælles, branded hat med EPM Groups særkompetencer,

så har du den rette profil til at blive ny partner i EPM Group.

Kan du svare ja til disse punkter, så læs videre…

Vejen til at blive partner hos EPM Group går via en tilknytning som Associate Partner. Som  Associate Partner forventes, at du aktivt søger nye opgaver til fællesskabet. Du kan selvfølgelig regne med velkvalificeret faglig støtte til at vinde opgaverne. Du støttes således i salgsarbejdet gennem en aktiv og styret salgsproces understøttet af et fælles CRM-system og fælles marketing funktion. Du skal også dygtiggøre dig såvel teoretisk som fagligt i perioden som Associate Partner.

Hvis du ikke allerede er PRINCE2 Practitioner, skal du gennemføre den uddannelse, ligesom du skal bruge din viden i praksis på kundeprojekter. Du vil altid have en Partner med på en kundeopgave, dels for at sikre leverancen til kunden, dels for at sikre din praktiske uddannelse. Vores mål med en Associate Partner er, at han/hun er kvalificeret til at blive Partner inden for det valgte specialistområde inden for en periode på et år.

Som Associate Partner og Partner opnår du mange fordele:

Miljøet er Danmarks bedste PRINCE2® miljø omfattende alle facetter af projekt-, program- og porteføljeledelse med tilgrænsende fagområder, da landets bedste PRINCE2 rådgivere er partnere i EPM Group (se www.epmgroup.dk/profil).

Miljøet fremmer en frugtbar, gensidig sparring og coaching. Det skaber udvikling for partnerne hver især, samt udvikling og korpsånd for helheden.

Vore nuværende partnere kommer fra Jylland, Fyn, Sjælland og Skåne.

Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø af rådgivere og undervisere, der både er erfarne i deres fag og i deres roller som rådgivere, undervisere og selvstændige konsulenter.

Læs om de nuværende partnere på www.epmgroup.dk/radgivere!

Hver partner honoreres for sine salgsresultater og for sin arbejdsindsats for kunder.

EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettighederne vedrørende PRINCE2®, godkendt som akkrediteret konsulent organisation (ACO). Som led i akkrediteringen er vores kvalitetsmanual godkendt af APM Group Ltd., og i forbindelse med den årlige re-akkreditering tjekkes, om kvalitetsmanualen følges på kundeopgaver, og at vi konstant arbejder på at forbedre vore arbejdsprocesser. Det betyder for vore kunder, at vi leverer ydelser af høj, ensartet kvalitet, som hele tiden holdes ajour. Læs mere om ACO her.

Vil du høre nærmere så kontakt partner Allan Salling på +45 70 22 15 87 eller as@epmgroup.dk for at få en gensidigt uforpligtende og uformel samtale om mulighederne.

 Hent som PDF-dokument her.
 

« Tilbage