Den fællesstatslige it-projektmodel

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Pris
If. tilbud. Kontakt os

Vi udbyder  kurset som virksomhedskursus
Vi udbyder forløbet som virksomhedskursus, da det er vores erfaring at forløbet skal tilrettes lokale forhold.

Vi udbyder også forløbet som 3-dages kursus, hvor der er tilføjet, hvordan praktisk anvendelse af PRINCE2 indgår i brugen af statens it-projektmodel. Endvidere er der endnu mere vægt på praktisk anvendelse gennem flere case-opgaver.

Kontakt partner Preben Westergaard på 70 22 15 79 eller pw@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pris tilbud. 

Baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursus
Den fællesstatslige it-projektmodel for statslige digitaliseringsprojekter skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, jf. Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18.1.

Digitaliseringsstyrelsen udviklede i 2011 et kursusmateriale, som blev stillet til rådighed for samarbejdspartnere. EPM Groups kursus er baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale og er opdateret, så de nyeste ændringer til it-projektmodellen er medtaget. Seneste opdatering indeholder de ændringer, som blev offentliggjort i januar 2014. Endvidere har vi udvidet kurset med mere praktik og med større involvering af kursisterne.

Læs mere om modellen her.

Udbytte

 • Et godt overblik over og indsigt i alle elementer i den fællesstatslige it-projektmodel.
 • Forståelse for udfordringer og løsninger gennem drøftelser og erfaringsudvekslinger.
 • Kunne relatere din nye viden til den viden, du eventuelt allerede har om projektstyring fra eksempelvis PRINCE2.

Målgruppe

 • Alle der har brug for at forholde sig til eller skal kunne arbejde med den fællesstatslige it-projekt-model.
 • I særdeleshed projekt-, program- eller porteføljeledere i stat, region eller kommune eller andre, der har brug for at forstå og gennemføre projekter efter den fællesstatslige it-projektmodel.
 • Medarbejdere med rolle som projekt-, portefølje- eller programleder, controller, styregruppedeltager, forretnings-, kontrakt- eller testspecialist, forandringskonsulent eller som hyppig projektdeltager.
 • Leverandører og rådgivere, der har statslige virksomheder og regioner som kunder.

Forudsætninger

 • Du bør have erfaringer med projektformen via din rolle i forhold til din virksomheds afvikling af projekter eller fra tidligere arbejde.
 • Det er en fordel, hvis du har enten en PRINCE2-eksamen, fx Foundation, eller du har på anden måde erhvervet kendskab til PRINCE2.

Indhold

På kurset arbejdes med alle dele af modellen og med alle emner fra Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale:

 • De 5 principper for statens it-projektmodel
 • Fasemodel med ledelsesfaser
 • Fasernes formål, output og ledelsesprodukter
 • De 5 faser:
  1. Idé
  2. Analyse
  3. Anskaffelse
  4. Gennemførsel
  5. Realisering
 • PID – Projektinitieringsdokumentation
 • Roller, kompetencer og organisering
 • Business Case, gevinstrealisering og forudsætningsdiagram
 • Statens It-Projektråd
 • - herunder proces-flow
 • - og Risikotjeklisten
 • Afvigelsesanmodning samt ændringer
 • Kvalitetsplan
 • Projektafslutningsrapport
 • Gevinstrealiseringsrapport


Kurset er suppleret i forhold til Digitaliseringsstyrelsen udbud af kurset
Da vi er Akkrediteret Training Organisation i PRINCE2, har vi også rettighederne til at indarbejde PRINCE2-elementer i kurset:

 • At relatere til tilsvarende PRINCE2-terminologi, hvor terminologien afviger fra PRINCE2.
 • Kobling til PRINCE-strukturer, herunder kursisternes erfaringer med disse.
 • Inddragelse i mindre omfang af relevante PRINCE2-metodeelementer, hvor det er nødvendigt for at støtte brugen af den fællesstatslige it-projektmodel.

Materialer

Materialer udleveres delvist elektronisk, delvist på papir:

 • Arbejdsmaterialer fra ”den fællesstatslige it-projektmodel”
 • Kursusmaterialer, øvelser, slides etc.

Metode

 • Kurset gennemføres som en blanding af teoretiske gennemgange af den fællesstatslige it-projektmodel kombineret med praktiske opgaver.
 • De praktiske opgaver, diskussioner og erfaringsudveksling faciliteres typisk i grupper med fokus på den praktiske anvendelse.
 • Som kursist skal du forvente at skulle bidrage aktivt med dine erfaringer på kurset og indgå aktivt i arbejdsgrupper med andre kursister.

Undervisere

Kurset gennemføres af en underviser fra EPM Group, som er management rådgiver med mere end 10 års, ofte mere end 20 års, erfaring med projektformen, implementering af metoder og forandrings-opgaver for offentlige og private organisationer. Underviseren er endvidere akkrediteret PRINCE2-underviser. 

Andre kurser fra EPM Group

Varighed og forløb

Kurset forløber over 2 dage.
Alle dage kl. 09:00 til 17:00

Kursussted
Forplejning på kursusdagene indgår i prisen.

Såfremt du har behov for hotel overnatning i forbindelse med kursusdagene, er vi gerne behjælpelige med booking. Kontakt vores kursusadministration.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kursusadministration.
E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner.
E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79

 


« Tilbage