PRINCE2® træning til Styregruppen

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Firmakursus: Pris efter tilbud.

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus, da det er vores erfaring at forløbet altid skal tilrettes lokale forhold, og da der ofte er behov for at kunne tale åbent i en lukket kreds om virksomhedens udfordringer.

Kontakt partner Preben Westergaard på 70 22 15 79 eller pw@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pris tilbud.

Målsætning

 • Opnå styrket bevidsthed om projektformen og brug af en struktureret metode
 • Forståelse for best-practice grundprincipper, herunder PRINCE2
 • Kende ledelsens, specielt styregruppens, roller, ansvar og proces
 • Stille spørgsmål og få afklaret emner i forbindelse med brug af PRINCE2 metoden
 • Få overblik over hvordan best-practice / PRINCE2 kan implementeres i organisationen

Resultat
Deltagerne opnår på dagen et grundlæggende kendskab til PRINCE2, en forståelse for de grundlæggende principper og tankegange i PRINCE2 og praktisk viden om styregruppens roller, ansvar og proces.

Deltagerne får forståelse for en række adfærdskrav og forpligtigelser for ledere og styregruppedeltagere i en virksomhed, der arbejder med at forbedre sin evne til at anvende projektformen.

  Målretning
  På baggrund af et meget omfattende præsentationsmateriale og en omfattende erfaringsbase målrettes forløbet til den enkelte kundes situation: Beslutningsstade, aktuelle projekter, projektkultur, ledelsessituation etc.

  Inden workshopdagen gennemføres et møde, hvor vi sammen fastlægger, hvad der skal danne grundlag for udformning og tilretning af forløbet. Planlægningen støttes bl.a. af en gennemprøvet interviewguide.

  Indhold

  • Den professionelle Styregruppe
  • Hvad er problemet? – Hvorfor en projektstyringsmetode? Alternativerne?
  • Projekter og projektsvigt. Hvad går galt hos jer?
  • Hovedkrav og opgaver for ledere i en styregruppe
  • Enkle tjeklister og fokuspunkter for ledere i en styregruppe
  • Overblik over PRINCE2-metodens indhold
  • Projektet fra A til Z: beslutningspunkter og ledelsesprodukter (PRINCE2s procesmodel)
  • Styregruppens arbejdsopgaver i forhold til metoden, trin-for-trin gennem et projekt
  • PRINCE2 ledelsesopgaver for ledere i og uden for projektet
  • Hvordan kommer vi videre?

  Der vil være rig lejlighed til spørgsmål og diskussion undervejs.

  Der kan forekomme justeringer i indholdet for at målrette dagen til deltagernes aktuelle behov.

  Kursusmateriale

   

  Kurset gennemføres på dansk af EPM Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO).

  Kursusplan 

  Tid kl. 10:00 til 16:00

  Pris firmakursus
  Kontakt os for et tilbud, vurdering af målretning af forløbet og aftale om tidspunkt for afholdelse:
  Mail pw@epmgroup.dk eller tlf. 70 22 15 79 

  Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

  Yderligere information og kontakt
  Tilmelding og praktiske forhold: Kursusadministration. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

  Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79


  « Tilbage