PRINCE2® 10 år i Danmark

Vejen til superligaen i projektstyring

EPM Group


Artiklen

Vejen til at komme i superligaen i projektstyring er lang og krævende. Det svarer til, at man skal ud på en lang rejse, hvor ikke alene projektlederne skal med, men hvor hele organisationen skal være med på nogle af stoppene under vejs.

En så lang rejse kræver planlægning, og at der sættes tilstrækkeligt med ressourcer af, såvel personale som penge. Det er derfor en stor beslutning at starte på en sådan rejse. Derfor skal den øverste ledelse også involveres. Men ledelsen skal ikke alene tage beslutning om at starte på rejsen, ledelsen skal også selv deltage i en del af rejsen. I realiteten står ledelsen med ansvaret for, at rejsen gennemføres efter planen, og at de fastlagte mål nås under vejs. Det vil helt sikkert også være nødvendigt at ændre rejseplanen under vejs, herunder indsætte nye mål og justere eller fjerne andre mål.

Men der er også store fordele ved at stræbe efter at komme i superligaen i projektstyring. Der er først og fremmest tale om potentielle besparelser i milliardklassen. Hertil skal lægges værdien af, at projekternes mulighed for at blive færdige til aftalt tid bliver meget større, at kvaliteten af leverancerne fra projekter forbedres, at projekter, som ikke længere kan opfylde sine mål, standses tidligere, og ikke mindst at grundlaget for værdirealisering bliver bedre (kvalitet, tid, styring mv.).

Det er selvfølgeligt vigtigt, at alle bliver uddannet på det relevante niveau. Det gælder projektledere, styregruppemedlemmer, ledelsen og projektdeltagere.

Hos EPM Group kan I vælge mellem nøjagtigt de kurser, der opfylder jeres individuelle behov, og på den måde udnytter I ressourcerne bedst. Det kan være det akkrediterede PRINCE2® Foundation kursus, uddannelse af styregruppemedlemmer i en virksomhed, der anvender PRINCE2, eller en kort introduktion til projektdeltagere mv. Fra efteråret 2012 udbyder EPM Group endvidere kurser i Statens Projektmodel og i Statens Business Case model.

Men at gå på kursus og eventuelt få en internationalt anerkendt eksamen er kun begyndelsen. Det svarer til, at man kunne få et kørekort alene ved at bestå teoriprøven – uden timer i praksis på vejene med en kørelærer og uden beståelse af en praktisk prøve.

Hos EPM Group har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder og enkeltpersoner på vejen hen mod at komme i superligaen i projektstyring. Med andre ord kan vi være ”kørelærere” for projektledere, som skal ”øve” sig på at få praktisk erfaring, ligesom vi kan være ”rejseledere” på virksomhedernes rejse mod at komme i nævnte superliga.

Afdelingsdirektør Beth Tranberg, KMD, certificeret i PRINCE2:

”EPM Groups kurser gav os overblik over kompleksiteten i projektstyringen. Vi har fået et entydigt fælles sprog, der sikrer klar kommunikation og afstemning af forventninger mellem ledelse, styregruppe, projektledere og specialister. Nu tager styregrupperne beslutninger i stedet for at sagsbehandle. Udbyttet har været uvurderligt - ikke mindst på grund af partner John A. Hunderups enestående evne til at lytte og forstå en kundes krav.”