PRINCE2® 10 år i Danmark

PRINCE2® 10 år i Danmark

Partnere i EPM Group bragte for 10 år siden PRINCE2 projektstyring til Danmark, og på tiårsdagen er over 10.000 danskere uddannet, og ca. 3.000 uddannes årligt i metoden.

Vi har samlet en række artikler i en PDF udgave,
som du kan downloade her.

Vi har også udarbejdet en trykt version af artiklerne, som du er velkommen til at bestille ved at klikke her.

PRINCE2 har gennem 10 år betydet et kvantespring for projektstyring i Danmark. Anvendelsen af begrebet business case er blevet helt almindeligt, også steder hvor man ikke bruger PRINCE2.

Men, som direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen siger (Se her): ”Det sker også, at business cases ikke svarer til virkeligheden. Det viser sig at være tilfældet i både store og små organisationer. 30-40 procent af de offentlige projekter går efter tid og plan, og det er stadig for lidt.” Så der er stadig plads til forbedringer!

Har de første 10 år så været en succes?

Ja, hvis man betragter den forgangne periode som starten på Danmarks rejse til at komme i Superligaen i projektstyring. Det vil nemlig kræve et langt og sejt træk. Og sikkert 10 år mere…

Der findes eksempler på virksomheder, som har taget dette med det lange, seje træk alvorligt, f.eks. ATP. Se her. ”Sidste år relancerede ATP sammen med EPM Group virksomhedens PRINCE2-baserede projektstyringsmetode og præciserede formål, beslutningsprocesser, og hvilken information der skal gå til ledelsen, som godkender projekterne. Det handler om professionalisering og projektmodning i organisationen,” siger Carsten Bugge, sektionschef for project management i ATP.

Der findes også andre gode eksempler. De fleste af disse er kendetegnet ved, at ledelsen har involveret sig, stukket retningslinjer ud og fulgt op på fremdriften. ”Det kræver en stærk ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed, ” understreger partner i EPM Group John A. Hunderup. Se her.

Hvad med de næste 10 år?

Der ligger et kæmpe potentiale i at blive bedre til projektstyring. Lars Frelle-Petersen siger: ”Staten har fejlskønnet over en milliard kr. på de store projekter, vi har gennemført mellem 2001 – 2010.” – Dette er altså alene på store projekter inden for it-området. Hvis man inden for statens it-område kunne blive bare 10 % bedre til at styre de store projekter (for tiden godt 70 projekter), er der tale om en besparelse på 100 millioner kroner. Hvis vi dertil lægger potentielle besparelser inden for andre områder i staten, inden for kommuner, regioner og det private erhvervsliv, så kan vi nemt komme til at tale om besparelser i milliardklassen.

Der skal også fokuseres mere på den praktiske anvendelse af PRINCE2. Som du kan læse her, så er vejen til at komme i superligaen i projektstyring lang og krævende. Det er derfor en stor beslutning at starte på den rejse, og den øverste ledelse bør involvere sig i begge dele. Men der er også meget store fordele ved at tage på denne rejse. Det kan du læse mere om her. Samme sted beskrives også, hvorfor det ikke er nok bare at sende sine projektledere på kursus. Der skal arbejdes mere med den praktiske anvendelse – et emne som vicedirektør Lars Frelle-Petersen kommer ind på her.

Så der er alligevel grund til at dryppe malurt i bægeret ved jubilæet. Selv om erhvervslivets og den offentlige sektors behov for erfarne, kvalificerede projektledere blev opfyldt, skal der mere til. Utilstrækkelig ledelse medfører stadig, at projekter går galt trods fremragende metode og uddannelse. Vellykkede projekter kræver også en ledelse, der kan sætte mål, prioritere og inspirere, ellers er effektiv indførelse af metoder til projektstyring næsten en umulighed.

Læs artiklerne - download eller bestil dem

Vi har samlet nogle synspunkter om de første 10 år med PRINCE2 i Danmark i nogle artikler.

Vi har samlet artiklerne i en PDF udgave, som du kan downloade her.

Vi har også udarbejdet en trykt version af artiklerne, som du er velkommen til at bestille ved at klikke her.

Du kan læse og downloade de enkelte artikler ved at klikke neden for:

  1. Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor
  2. Carsten Bugge, sektionschef for project management, ATP: ATPS governance bygger på PRINCE2
  3. Lisbeth Støttrup Jensen, projektchef, KMD: PRINCE2 bag megaprojekt i Københavns Energi
  4. John A. Hunderup, partner, EPM Group: Uden lederskab ingen projektledelse
  5. Preben Westergaard, partner, EPM Group: Danmarks første PRINCE2 projekt
  6. Allan Salling, partner, EPM Group: Projektstyringsmetode kan afværge projektskandaler
  7. EPM Group: Vejen til superligaen i projektstyring