PRINCE2® 10 år i Danmark

Projektstyringsværktøj kan afværge projektskandaler

Allan Salling, partner, EPM Group


Artiklen

Ny stor undersøgelse konkluderer, at brug af PRINCE2® giver klart større succes end ikke at anvende standardmetoder til projektstyring.

Det er Queensland University of Technology, der har gennemført en af de første store undersøgelser af succes med projektstyring med PRINCE2 i forhold til andre projektstyringsmetoder.  Creating Value in Project Management using PRINCE2 dækker Australien, USA og Europa og kan hentes fra www.epmgroup.dk/files/u2/PRINCE2_Final_Report__v1_0e.pdf

”Nu har vi endelig en stor undersøgelse, der viser fordelene ved at bruge PRINCE2 i forhold til andre metoder. Jeg er overbevist om, at mange af de store it-skandaler kunne være undgået, hvis man havde fulgt PRINCE2 metoden,” siger partner i EPM Group Allan Salling.

Undersøgelsen er gennemført for APM Group i samarbejde med UK Office of Government Commerce og er udført i en lang række sektorer som it, byggeri og transport.

”Af rapporten ”Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten” fra maj 2011 fremgår det bl.a., at den fælles it-projektmodel skal baseres på PRINCE2-modellen, der er udviklet af Office of Government Commerce i England.  ”PRINCE2 benyttes i offentlige institutioner samt private virksomheder i hele verden og er også den mest udbredte projektmodel i staten i dag.  PRINCE2 er ikke proprietær og kan derfor frit anvendes i staten, ligesom der er et stort udbud af uddannelse i modellen,” pointerer partner i EPM Group Allan Salling.”

Creating Value in Project Management using PRINCE2 fokuserer især på to afgørende spørgsmål: Hvilke forhold skaber vanskeligheder ved anvendelsen af PRINCE2s og andre projektledelsesværktøjers mulighed for at skabe succesrige projekter. Hvilke kendetegn og anbefalinger kan afhjælpe disse problemer.

Analysen viser, at PRINCE2 opfattes som en meget robust, altomfattende og pragmatisk ramme om projektstyring, som sikrer succesrige projekter. De eksisterende funktioner i PRINCE2 modellen rangerer meget højt i forhold til at forebygge fejltrin.

Blandt væsentlige styrker fremhæver undersøgelsen:

  • Business Casens rolle til fortsat sikring af projektets bæredygtighed
  • Udførlige retningslinjer for projekt governance
  • Entydig definition af roller og ansvar
  • Produktbaseret planlægning og resultatfokuserede leverancer
  • Delegering af ansvar til relevant organisatorisk niveau

Allan Salling hæfter sig især ved, at undersøgelsen fremhæver, ”at PRINCE2 langt fra er tilstrækkelig indarbejdet hos de virksomheder, der benytter PRINCE2.  Arbejdet i virksomhederne med at komme fra teori til praksis halter altså gevaldigt.”