PRINCE2® 10 år i Danmark

PRINCE2 bag megaprojekt i Københavns Energi

Lisbeth Støttrup Jensen, projektchef, KMD


Artiklen

Over 75.000 timer ligger der i KMD og Københavns Energis store IT-system til afregning af gas og varme, vand og afløb. Med en række nødvendige ændringer undervejs i megaprojektet viser PRINCE2® sin styrke og fleksibilitet for at opnå succes.

”KMD vandt projektet efter udbudsformen konkurrencepræget dialog. Det betød, at Københavns Energis og KMDs projektmodel skulle mappes op mod hinanden. Men den måde som PRINCE2 er indpasset i KMDs Kundeprojektmodel viste netop sin fleksibilitet og styrke her,” understreger projektchef Lisbeth Støttrup Jensen, KMD. KMDs Kundeprojektmodel er udviklet med PRINCE2 som grundkerne, i samarbejde med John A. Hunderup, der i dag er medejer af EPM Group.

”Da vi vandt kontrakten, skulle vi definere projektstyringen, planlægge projektet, og hvordan styringen skulle udmønte sig i virkeligheden. Her havde vi stor glæde af PRINCE2s anbefalinger for styregrupper. En væsentlig forudsætning for projektets succes er også, at det er rodfæstet i topledelsen med Københavns Energis økonomidirektør, Jan Kaufmann og KMDs områdedirektør Henrik Rasmussen i styregruppen. Det sikrer tilstrækkelig power og beslutningskompetence til at afklare og skabe fremdrift. ”

Der blev således ikke gået på kompromis med PRINCE2s principper for styregrupper og krav til nøje definerede roller eller kompetencer, og den måde som PRINCE2 indgår i KMDs Kundeprojektmodel.

”Jeg er rigtig glad for, at PRINCE2s definition af roller er så klart defineret i styregruppen, så det står klart, hvem der gør hvad,” pointerer Lisbeth Støttrup Jensen.

Hun fremhæver, at der blev defineret en klar plan at levere efter, så de kunne organisere projektet og opdele det i afgrænsede faser for afklaring, analyse, design, implementering og idriftsættelse efter en klassisk fasemodel med gates og milepæle ud fra PRINCE2s principper, selv om metoden ikke er nævnt med et ord.

”Lige så sikkert som der bliver behov for ændringer undervejs, lige så indlysende er det, at der opstår afvigende opfattelser mellem kunde og leverandør i et projekt af den størrelse og kompleksitet, og her kommer håndtering af ændringer til gavn. Listen med ændringer indeholder over 70 ændringsanmodninger. Mange krav om ændringer har indflydelse på tidsplan og scope. Det afklares med kundens projektleder, som spørger, om vores modeller kan bruges, og det kan de. Modellerne i PRINCE2 er et fremragende udgangspunkt til at håndtere uenighed. Når man står langt fra hinanden, er den god til at få uoverensstemmelser frem og beskrive dem, så de kan løses,” understreger Lisbeth Støttrup Jensen.