PRINCE2 Praktisk Workshop

Pris: 6.400 DKK ekskl. moms.

Få bragt din PRINCE2-viden i spil i praksis med støtte fra de mest erfarne PRINCE2 rådgivere!

GRATIS webinar: PRINCE2 i praksis - Se her
 

Formål
Mange projektledere er uddannet i PRINCE2-metoden, men har vanskeligheder ved at omsætte metoden til praktisk brug. Mange oplever vanskeligheder ved at forstå metoden til bunds, at tilpasse metoden og at få den til at virke i virksomhedens sammenhænge etc.

Sådanne problemstillinger møder EPM Group konsulenter ofte i deres arbejde som rådgivere med at støtte praktisk anvendelse af metoden og praktisk støtte til projekter.

Formålet med workshoppen er, at udvikle dine kompetencer i anvendelsen af metoden.

Målgruppe
Projektledere, del-projektledere, programledere, PMO medarbejdere og hyppige projektdeltagere.

Forudsætninger
Du skal have gennemført en PRINCE2-uddannelse. PRINCE2-Foundation er tilstrækkelig, men det er vigtigt at din PRINCE2 viden er holdt vedlige.

Du skal have stiftet bekendtskab med PRINCE2-metoden i praksis på projekter og du skal have mødt udfordringerne med at anvende PRINCE2-metoden. Om du har arbejdet med store eller små projekter er ikke afgørende. Hvor meget eller lidt PRINCE2 har været anvendt er ikke afgørende.

Målsætning

 • At du gennem aktiv deltagelse og diskussioner får mere indsigt i udvalgte eksempler på praktisk anvendelse af PRINCE2-metoden.
 • At du får indsigt i anvendelse af metoden på dine egne eller andre kursisters projekter.
 • At fokus er rettet imod den daglige praktiske anvendelse, da PRINCE2-kurset med tilhørende eksamen er overstået.

Fremgangsmåde

 • Inden workshopdagen afklarer vi i samarbejde med deltagerne, hvilke emner der skal være fokus på.
 • Vi identificerer de projekter, som deltagerne skal arbejde med.
 • Workshoppen planlægges og igangsættes via webinar-møder og samtaler med deltagerne.
 • Workshoppen gennemføres over én dag med forberedte indlæg fra deltagerne samt diskussioner i grupper og plenum.
 • Din aktive indsats før og under workshop-dagen er derfor en forudsætning for din deltagelse.

Facilitering og form
Der er tale om et intensivt forløb for en gruppe på maksimum ca. 12 deltagere.

Workshoppen faciliteres individuelt afhængig af deltagere, case-projekter, problemstillinger etc.

Dagen gennemføres med oplæg fra deltagere. Vi arbejder med problemstillinger i forhold til faktiske projektopgaver. Oplægsholder kan udbede råd og vejledning fra de øvrige deltagere og rådgiver.

Efter behov gennemføres gruppediskussioner på baggrund af deltager oplæg med plenum opsamling.

Der kan også arbejdes med gruppediskussioner, initieret af EPM Group, og opsamlinger på centrale problemstillinger i forhold til anvendelsen af PRINCE2 i deltagernes aktuelle situationer.

Udbytte
På workshoppen får deltagerne et yderligere skub i retning mod praktisk anvendelse af PRINCE2 på egne projekter. Deltagerne får mulighed for, under vejledning af en erfaren PRINCE2-trainer og rådgiver, at udfordre anvendelsen af PRINCE2 på egne projekt(er). Herunder at afprøve fremgangsmåder og brug af metoden i et beskyttet miljø.

Nogle deltagere får mulighed for at fremlægge deres egne projektproblemstillinger og få feedback på dem fra såvel kollegaer som fra EPM Groups rådgiver.

Deltagerne får mulighed for at se nogle af de andre kursisters projekter fra en konstruktiv/kritisk vinkel udefra og for at foreslå og drøfte egne løsningsforslag på problemerne.

Deltagerne får lejlighed til at diskutere problemstillinger for at komme i gang med at anvende udvalgte dele af PRINCE2-metoden i praksis.

Underviser
Partner og akkrediteret PRINCE2-underviser fra EPM Group med rådgivererfaring.

Indhold
1 - Individuel telefonkontakt: Ca. ½ time
Vi kontakter alle deltagere for at afstemme forventninger, få kendskab til deltagernes situation og for at afklare og aftale case-projekter og emner til workshoppen.

2 - Kick-off: Webinar 1-1½ time
Ca. 4 uger senere gennemføres kick-off webinar hvor workshopdagen med det aftalte indhold præsen-teres. De sidste justeringer og afstemninger med deltagerne bringes på plads.

3 - Workshop: 1 dag
1-2 uger efter kick-off gennemføres workshoppen.

Begrænsninger
Vi kan på én dag ikke gøre dig til ekspert i praktisk anvendelse af PRINCE2-metoden, men vi kan give dig ’et skub’ i den rigtige retning og vise, hvordan konkrete problemer og udfordringer kan håndteres med støtte fra PRINCE2-metoden. – Du kan med fordel deltage i flere PRINCE2 workshops.

Virksomhedsforløb – Evt. med Statens It Projektmodel
Workshoppen kan med fordel gennemføres som et lukket virksomhedsforløb.

For større offentlige virksomheder kan vi gennemføre forløbet således at den fællesstatslige it projektmodel  - ud over PRINCE2 - indgår som metodegrundlag i forløbet.

Andre kurser fra EPM Group, der kan have din interesse

Kursusplan

 1. Individuel telefonkontakt: ca. ½ time (efter tilmelding)
 2. Kick-off : Webinar 1 – 1½ time (ca. 4 uger efter igangsætning). Kl. 10 til ca. 11:30
 3. Workshop 1 dag (ca. 1-2 uger efter kick-off). Kl. 9 - 16

Kursussted
Forplejning på workshop-dagen indgår i prisen.

Såfremt du har behov for hotel overnatning i forbindelse med kursusdagen, er vi gerne behjælpelig med booking. Kontakt vores kursusadministration.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Helle Nordahl, kursusadministration.
E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: John A. Hunderup, partner, Lead Trainer.
E-mail: jah@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 76


« Tilbage