Projektforståelse i Praksis, 3 dage

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Firmakursus: Pris efter tilbud.

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus. Det giver også mulighed for at tilrette forløbet til kundens lokale forhold.

Kontakt partner Preben Westergaard på 70 22 15 79 eller pw@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pristilbud.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med rolle som projektdeltager og projektleder og andre, der har behov for en generel forståelse for projektformen.

Forudsætninger
Der kræves ingen erfaring med projektarbejdsformen for at deltage i kurset.

Kursus resultat
Kurset giver deltagerne viden om grundlæggende elementer i projektarbejdet, således at kursisten bliver i stand til at forstå projektet som arbejdsform og til at arbejde i projekter.

Kurset forbereder kursisten til en uddannelse i en projektstyringsmetode som fx PRINCE2®.

Kursets tilgang til indlæring
Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til projektarbejdsformen. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse, er rettet mod at nå fra teori til praksis.

Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projek-ter. Vi er i stand til at arbejde med kursisternes individuelle projekter på kurset, da vores undervisere arbejder som rådgivere med en omfattende praktisk viden om projektarbejdsformen.

Kursusindhold

 • Projektdefinitionen og projekttyper
 • Problemstilling – Projektets baggrund, den bærende ide og SWOT
 • Målbeskrivelse – Projektets formål, mål, delmål, leverancer og succeskriterier
 • Projektets interessenter, deres indflydelse og kommunikationen med dem
 • Planlægning af projektet – Planlægning, tidsestimering og Gantt-kort
 • Grundlæggende risikostyring
 • Etablering af projektgruppen – DISC adfærdsprofiler, teamudvikling og grundlæggende konflikt-håndtering
 • Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på kursisternes egne projekter

Tilpassede virksomhedskurser
Som virksomhedskursus kan vi sammensætte individuelle forløb, hvor vi kombinerer kurset med workshops og rådgivning. Det vil være muligt på kurset at arbejde ud fra virksomhedens situation og behov. Vi kan ligeledes forberede og målrette kurset til aktuelle projekter i virksomheden.

Materialer
Kursusleverancen omfatter:

 • Grundbog, ”Projektledelse – Overblik og indblik”, Flemming Ettrup, 2011
 • Slides og øvrigt materiale udleveres elektronisk
 • Deltagerbevis

Forberedelse
Inden første kursusdag skal kursisten have forberedt sig ved at læse ’overbliksdelen’ på 170 sider i grundbogen.

Underviser
Kurset gennemføres af EPM Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) og akkrediteret konsulent organisation (ACO), godkendt af APM Group Ltd.

Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive om projektledelse.

Underviser har mange års erfaring i arbejdet med netop dette kursusforløb, herunder erfaring i at arbejdet med denne målgruppe.
 

Varighed og forløb
1. kursusdag kl. 09:00 - 16:00
2. kursusdag kl. 09:00 - 16:00
3. kursusdag kl. 09:00 - 16:00

De tre dage kan afvikles umiddelbart efter hinanden eller med afbrydelser, der giver tid til forberedelse.

Kursusplan

Dag 1

 • Hvad er et projekt og hvordan adskiller det sig fra en driftssituation?
 • Forskellige typer af projekter, med forskellige opmærksomhedspunkter
 • Case-opgave: Identifikation af kursisternes eget case-projekt
 • Projektetablering
  • Projektets baggrund
  • Idégenerering og analyse
 • Målbeskrivelse – Projektets formål, mål, delmål leverancer og succeskriterier
 • Case-opgave – Målhierarki

Dag 2

 • Interessenter
  • Hvad er en interessent?
  • Interessentanalysen og hvordan vi bruger den til at kommunikere indenfor og ud af projektet
  • Case-opgave – Interessentanalysen
 • Etablering af projektgruppen.
  • Person profiler og adfærd med udgangspunkt i DISC-adfærdsprofiler
  • Sammensætning af teams og gruppeudvikling
  • Grundlæggende konflikthåndtering

Dag 3

 • Planlægning
 • Introduktion til generelle planlægningsværktøjer
  • Faseopdeling, Work-breakdown-Structure, Flowdiagram, Gantt-kort
 • Case-opgave: Introduktion til Gantt-kort.
 • Deltagerne bedes medbringe egen computer, idet vi arbejder med Gantt-kort på et it-støtteværktøj.
 • Tidsestimering
  • Værktøjer til tidsestimering deriblandt successiv kalkulation
  • Kritisk sti og ¨slæk¨ og hvad vi bruger det til.
 • Risikostyring

Kursussted
Kurset kan gennemføres i kundens lokaler. Vores kursusadministration er også gerne behjælpelig med booking af kursussted, herunder hotel overnatning i forbindelse med kursusdagene.

Pris firmakursus

Kontakt os for et tilbud, vurdering af målretning af forløbet og aftale om tidspunkt for afholdelse:
Mail pw@epmgroup.dk eller tlf. 70 22 15 79

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kursusadministration. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79


« Tilbage