PRINCE2 Agile® Practitioner, 3 dage

Datoer og steder:
21-02-2018 til 23-02-2018, Storkøbenhavn: Tilmeld >>
Pris: 15.900 DKK ekskl. moms.

EPM Group har udbudt kurser i "PRINCE2 Agile" i Danmark fra metodens introduktion sommeren 2015.

"PRINCE2 Agile" er en udvidelse til PRINCE2®.

"PRINCE2 Agile” er skræddersyet til organisationer og personer, der allerede kender PRINCE2, og som ønsker en metode til at tilpasse PRINCE2 for at kunne anvende agile metoder sammen med PRINCE2. 

"PRINCE2 Agile” metoden viser, hvordan man skaber en holistisk tilgang til at styre projekter på en agil måde.

Læs mere om ”PRINCE2 Agile” her

Se "PRINCE2 Agile" A4 fra Axelos her

 

Målgruppe

 • Alle der ønsker en metode til at tilpasse PRINCE2-metoden med et agilt sigte.
 • Alle der enten ønsker selv at arbejde agilt i projekter eller arbejder med eksterne leverandører, der arbejder agilt.
 • Alle der ønsker en metode, der supplerer PRINCE2-metoden.
 • Du kan fx være projektleder, en del af eller leder af et projektkontor, programleder, teamleder eller lignende.

Forudsætninger
På kurset anvendes der ikke meget tid på at repetere PRINCE2-metoden. Hvis din PRINCE2-viden er ”rusten”, eller du har huller i din forståelse af PRINCE2, vil det være en ulempe for dig, idet kurset bygger på eksisterende viden om PRINCE2.

Du skal derfor have en sikker PRINCE2-viden, fx fra en nyere PRINCE2 Foundation-eksamen eller Practitioner-eksamen, eller ved at du løbende har anvendt PRINCE2-metoden. Alternativt kan du opdatere din PRINCE2 viden på et kursus hos os. 

Det er ikke en forudsætning, at du har viden om agile rammer, metoder, adfærd og teknikker.

En forudsætning for at opnå en ”PRINCE2 Agile Practitioner” status er, at du har en PRINCE2 Foundation-eksamen, eller at du har en PMI (PMP/CAPM) eller IPMA (A, B, C, eller D) certificering. Se nærmere nedenfor under "Eksamen".

Udbytte
Forståelse og indsigt i hvordan PRINCE2 kan tilpasses til at arbejde bedst muligt i agil sammenhæng, og hvordan agil udvikling kan arbejde bedst sammen med PRINCE2.

Lære, hvordan man kan blande og skabe sammenhæng mellem principperne, processerne og temaerne i PRINCE2 med flere af de typiske måder at arbejde agilt på.

Opnå overordnet viden om agile rammer, metoder, adfærd og teknikker, såsom Scrum, Kanban, Cynefin, Lean Startup. De teknikker, du får behov for, bliver introduceret på kurset.

Arbejde med, hvordan PRINCE2 konfigureres i forskellige situationer, og hvordan man anvender de agile rammer, adfærd, koncepter og teknikker bedst muligt med det formål at øge mulighederne for at opnå et succesfuldt projekt.

Forberede dig til eksamen, så du kan opnå "PRINCE2 Agile™ Practitioner” certifikat.

Eksamen
Kurset afsluttes på den 3. kursusdag med en eksamen, der giver dig ”PRINCE2 Agile Practitioner” status. 
Bemærk: Der findes ikke et ”Foundation”-niveau for PRINCE2 Agile-kvalifikation.

En forudsætning for ”PRINCE2 Agile Practitioner” eksamen og certifikat er, at du har en PRINCE2 Foundation-eksamen eller at du har en PMI (PMP/CAPM) eller IPMA (A, B, C, eller D) certificering. 

Bemærk derfor disse forhold vedrørende eksamen:

A) Hvis du ikke har opfylder kravene til forudsætninger

Du har da to muligheder:

1. Du når at deltage på vores PRINCE2 Foundation-kursus inden PRINCE2 Agile kurset.

eller

2. Du gennemfører kurset, men du må undlade at deltage i ”PRINCE2 Agile Practitioner”-eksamen. 

B) Hvis du opfylder kravene til forudsætninger

 • Bedes du ved din tilmelding fremsende – gerne skannet – kopi af dit certifikat (PRINCE2 Foundation, Practitioner, IPMA eller PMI) til kursus@epmgroup.dk

Kursusindhold

 • Hvad er PRINCE2 Agile, og hvordan kan det bruges?
 • Generel viden om basis koncepter i at arbejde agilt.
 • Konkrete værktøjer sat ind i agile rammer.
 • The PRINCE2 Agile Journey
  • PRINCE2 temaerne i agile sammenhænge.
  • Hvad findes i agile koncepter og i PRINCE2?
  • Hvad kan du gøre?
  • PRINCE2 processerne.
  • Hvordan indarbejdes agile sammenhænge i de 7 processer?
  • Hvor meget agilitet er passende i hver proces?
 • The PRINCE2 Agile Hexagon
  • Hvordan anvendes de seks præstationsmål fra PRINCE2 i agile sammenhænge?
  • Prioritering med MoSCoW metoden.
 • PRINCE2 Agile Practitioner eksamen.

Se detaljeret indhold (engelsk, åbner i pop-vindue).

Metode
Kursusbog og materialer er på engelsk. Underviser er dansktalende.

Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning inden kurset:

 • Læsning af ”PRINCE2 Agile” bogen
 • Hvis du har behov for det: Grundlæggende studier af en række agile tilgange
 • Du afprøver din viden på en officiel eksempel eksamen

Kurset er opdelt ligeligt i praktiske øvelser og teorigennemgange i, hvordan PRINCE2 anvendes i agil sammenhæng.

Varighed og forløb
Kurset afvikles over 3 dage med eksamen den 3. dag. Det er valgfrit, om du ønsker at deltage i eksamen.

Du skal påregne ca. 20-30 timers forberedelse inden kursusdagene. Dette er under forudsætning af, at din PRINCE2-viden er up-to-date.

Omfanget af din egen forberedelse inden kurset afhænger også af, hvor meget du kender til agile tilgange. Du kan således have behov for at sætte dig grundlæggende ind i agile tilgange. Dog skal du være opmærksom på, at kurset indeholder introduktion til agile metoder med vægt på Scrum, Kanban, Lean Startup og Cynefin.

Materialer
Alle kursusmaterialer tilsendes inden kursusdagene.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 Agile manual, version juni 2015
 • Kursusmappe
  • Vejledning til forberedelsen
  • Kursusslides
  • Eksempel eksaminer
  • PRINCE2 proces- og referencekort
 • Adgang til supplerende læsning om agile tilgange
 • Akkrediteret Practitioner-eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Underviser
Kurset gennemføres af EPM Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) for "PRINCE2 Agile".

EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Certificering
PRINCE2 Agile® Practitioner. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag.

Giver dig ret til:

 • At kalde dig "Registered PRINCE2 Agile Practitioner" i en periode på 5 år

Andre kurser fra EPM Group, der kan have din interesse

Kursusplan

Egen forberedelse

1. kursusdag kl. 9 – 16

2. kursusdag kl. 9 – 16

3. kursusdag kl. 9 – 16:30

Eksamen afholdes den 3. kursusdag kl. 14:00 - 16:30.

Kursussted
Kurset gennemføres i dagtimerne på kursuscenter.

Forplejning på kursusdagene indgår i prisen.

Ingen internat / overnatning.

Såfremt du har behov for hotel overnatning i forbindelse med kursusdagene, er vi gerne behjælpelige med booking. Kontakt vores kursusadministration.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt

Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt  kursusadministrationen.
E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner.
E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79

OBS: Der tages forbehold for evt. prisstigninger på kurser, der kører efter 1.1.2018.


« Tilbage