Managing Successful Programmes, MSP® - Introduktion, 1 dag

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 4.950 DKK ekskl. moms.

Om Managing Successful Programmes (MSP)
Har virksomheden brug for bedre styring af gevinstrealisering, så kan programledelse med MSP være svaret for dig og din virksomhed.

Mange er interesseret i Managing Successful Programmes (MSP), der er en international de-facto standard for ledelse og styring af programmer. MSP giver en detaljeret vejledning baseret på indsamlede erfaringer fra mange programmer - ”Best-practice” med fokus på ledelse, styring af større forandringer og ikke mindst gevinstrealisering.

Som noget nyt, og helt unikt på det danske marked, tilbyder vi MSP kurser, hvor danske forhold er i centrum. Eksempler og opgaver vil relatere til en dansk kontekst.

MSP og PRINCE2® er i dag meget vel integreret, således at de projekter, som udføres under et program, fuldstændig tilfredsstiller programmets krav til dialog og integration, og at projekter i et program udføres i rammer, som er optimale for styring af projektet.

MSP metoden er designet til at realisere gevinsterne ud fra en ”VISION”, og sammen med PRINCE2 udgør de to metoder det komplette koncept for virkeliggørelsen af virksomhedens strategi, og dermed realisering af virksomhedens mål.

Om MSP kick-off & introduktionsdag

Dagen giver bl.a. et rigtig godt overblik over MSP-metoden. Derfor kan du med fordel deltage på dagen, hvis du ønsker en introduktion til MSP, før du evt. går videre med et kursusforløb med eksamen(er) og certifikat.

Vores Kick-off & Introduktionsdag er et særligt tilbud, der giver dig et væsentligt forbedret MSP-kursus, hvis du planlægger at tage MSP Foundation eller Practitioner. Dagen indgår således i vores MSP Foundation og Practitioner-kurser.

Dagen giver indsigt i MSP-metodens grundlæggende elementer:

 • Principper - der er grundlæggende for programmets succes
 • Government temaer - der adresserer nøglefunktioner, som Business Case, organisation, lederskab, kontrol, planlægning, risici mv.
 • Transformationsflow, der er processen for gennemførelse af programmet og forandringsledelsen (Business Change)

Målgruppe
Direktører og topledelse, der har brug for at indgå i programstyregrupper o.l., program- og projektchefer, programledere, metodefolk mv., der ønsker kendskab til denne udbredte og komplette best practice programledelsesmetode til effektiv styring af forandringer og gevinstrealisering.

Forudsætninger
Det er en fordel, men ikke nogen forudsætning, at du har interesse for og/eller kendskab til arbejdet med forandringer, samt de tilhørende ledelses- og styringsmæssige forhold. Har du deltaget i programmer, projekter eller lignende tiltag, er det en yderligere fordel.

Kursets resultat
Du vil efter dagen have opnået en grundlæggende indsigt og forståelse for MSP metoden. Vi kommer dybere end overbliksniveauet, og du bliver klædt på til at kunne forholde dig til og vurdere brug af MSP metoden i din organisation.

Kursusindhold

 • Introduktion og overblik:
  • Hvad er et program? Hvad er programledelse? Programtyper og MSP strukturen.
 • Vision og identifikation af et program:
  • Hvad er en vision? Sammenhæng mellem virksomhedens strategi og programmet.
 • Definition af et program:
  • Hvad er et ”Blueprint”? Hvorledes defineres programmet og programmets projekter?
 • Udbytter og realisering af samme:
  • Udbyttets relation til opnåelse af resultater baseret på projekternes leverancer – programmets værdikæde.
 • Programmets organisering:
  • Hvorledes et program organiseres og sammenhæng til projektets organisering.
 • Lederskab og interessenter:
  • Programmet strategiske interessenter og projekternes interessenter.
 • Gennemførelse af programmet:
  • Proces (transformationsflow) for styring af projekternes leverancer, risici, program- og projektemner og realisering af udbytter.
 • Afslutning af et program:
  • Hvorledes afsluttes programmet?
 • Hvorledes kommer vi i gang med MSP:
  • MSP uddannelse med APM Group akkrediterede eksaminer på Foundation og Practitioner niveau.
  • MSP konsulentassistance.

Materialer
Deltagerne får på dagen udleveret MSP manualen "Managing Successful Programmes" samt materiale, der bl.a. indeholder de på dagen viste plancher.
Kurset afvikles på dansk med engelske materialer og dansk underviser.

Sprog
Underviser er dansker og taler dansk.

MSP manualen og kursusmaterialer er på engelsk, og der anvendes derfor engelske MSP termer. MSP metoden findes ikke på dansk.

Underviser refererer således til engelske MSP termer, men al dialog mellem deltagerne og mellem deltagerne og underviser foregår på dansk. Underviser kan således fx være behjælpelig med at forklare engelske MSP termer med danske ord.

Underviser vil endvidere relatere eksempler og opgaver til en dansk kontekst.

Metode
Præsentationer afvekslet med diskussioner.

Underviser
Underviser er Allan Salling Pedersen, Partner og direktør for EPM Groups Rådgivning. Allan har lang erfaring inden for program- og projektledelse fra såvel rådgivning og tidligere stillinger som bl.a. CIO, Projektdirektør og Produktionsdirektør.

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse
Bemærk: Denne dag indgår som første dag - Kick-off & Introduktionsdag - i vores MSP Foundation og MSP Foundation og Practitioner-kurser:

Hvis du er i tvivl, om du skal følge et komplet MSP-kursus med eksamen og certifikat, kan du med fordel starte med at deltage på denne 1 dags introduktion til MSP metoden og på dagen beslutte, om du vil fortsætte på det fulde kursus med certifikat.

Kursusplan
Kurset gennemføres som ét dags dagskursus fra kl. 9.00 til ca. 16.00.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail: kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Allan Salling Pedersen Partner. E-mail: as@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 87

Kursussted
Frokost fra 12.00 til 13.00.
Kaffe, te og vand vil være tilgængelig i kursuslokalet.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Allan Salling Pedersen partner. E-mail: as@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 87


« Tilbage