Managing Successful Programmes - MSP® Foundation og Practitioner, 5½ dage

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 22.900 DKK ekskl. moms.

OBS: Se alle kursusdatoerne for det enkelte kursus i tabellen nederst på siden!

Bemærk: Vores MSP Foundation- og Practitioner-kursus omfatter én ekstra dag, idet kurset indledes med en kick-off & introduktionsdag inden din forberedelse til kursusdagene.

Om Managing Successful Programmes (MSP)

Har virksomheden brug for bedre styring af gevinstrealisering, så kan programledelse med MSP være svaret for dig og din virksomhed.

Mange er interesseret i Managing Successful Programmes (MSP), der er en international de-facto standard for ledelse og styring af programmer. MSP giver en detaljeret vejledning baseret på indsamlede erfaringer fra mange programmer - ”Best-practice” med fokus på ledelse, styring af større forandringer og ikke mindst gevinstrealisering.

Som noget nyt, og helt unikt på det danske marked, tilbyder vi MSP kurser, hvor danske forhold er i centrum. Eksempler og opgaver vil relatere til en dansk kontekst.

 

Målgruppe
Kursister der ønsker en struktur, som kan anvendes til at styre programmer mod strategiske og forretningsmæssige mål.

Projektledere der ønsker en overbygning til deres PRINCE2-uddannelse.

Kursister der har et behov for at kunne styre programmer. Fx direktører, programledere, erfarne projektledere, ledende medarbejdere som varetager roller i styregrupper.

Forudsætninger
Kendskab og erfaring med projektformen. Egen forberedelse inden kurset forøger udbyttet væsentligt.

Udbytte
Efter kurset vil du:

 • Have kendskab til, hvorledes MSP kan hjælpe med at organisere, styre, tilpasse og kontrollere ændringer, således at programmets resultat opfylder de strategiske og forretningsmæssige mål.
 • Have kendskab til, hvorledes MSP-metoden fleksibelt kan tilpasses enhver type og størrelse af program, hvor realisering af en vision og tilhørende gevinster er det ønskede resultat.
 • Kunne anvende MSP i en forandringsledelsessituation til at styre et antal projekter med indbyrdes afhængigheder. 
 • Ved hjælp af MSP kunne skabe og vedligeholde et strategisk overblik over et antal projekter ved at sammenholde og koordinere dem med programmets forandring for at understøtte en specifik forretningsstrategi.
 • Have opnået indsigt i MSP og forstå metoden som et rammeværk for implementering af forretningsstrategier og initiativer eller større forretningsmæssige ændringer.

Indhold
Kurset indledes med en kick-off & introduktionsdag ca. 4 uger før kursusdagene.

Vores Kick-off & Intro-dag er et særligt tilbud, der giver dig et væsentligt forbedret MSP-kursus. Dagen giver bl.a. et rigtig godt overblik. Derfor kan du også deltage på den dag, hvis du blot ønsker en introduktion til MSP, før du eventuelt går videre med det fulde kursus og eksamen(er).

Dagen giver ligeledes indsigt i MSP metodens grundlæggende elementer:

 • Principper - der er grundlæggende for programmets succes
 • Government temaer - der adresserer nøglefunktioner, som Business Case, organisation, lederskab, kontrol, planlægning, risici mv.
 • Transformationsflow, der er processen for gennemførelse af programmet og forandringsledelsen (Business Change)

Indhold på kursets øvrige dage:

MSP manualen er på engelsk og punkterne neden for refererer til afsnit i manualen -

 • MSP introduction, overview, framework and concepts
 • Vision
 • Identifying a programme
 • Blueprint design and delivery 
 • Defining a programme
 • Planning and control
 • Benefits realisation management
 • The business case
 • Organisation and the programme office
 • Leadership and stakeholder engagement
 • Managing the tranches
 • Delivering the capability and realising the benefits
 • Quality management
 • Risk management and issue resolution

Varighed og forløb
5½ dages kursus, der indeholder en MSP Foundation-eksamen og en MSP Practitioner-eksamen.

På kick-off & introduktionsdagen modtager du kursusmaterialer til brug for din egen forberedelse.

Der skal påregnes 30-40 timers egen forberedelse mellem kick-off & introduktionsdagen og kursusdagene.

Materialer
På kurset anvendes følgende kursusmateriale, som er inkluderet i kursusprisen:

 • Managing Successful Programmes (MSP), 2011 udgave.
  • Udgivet af Axelos. Indeholder den officielle vejledning i metoden.
 • Pre-Event Study Guide
 • MSP Event Handout, der anvendes på Foundation-kurset:
 • Kursusopgaver, som vil hjælpe dig med at øve MSP-metodens elementer.
  • Opgaverne er udformet således, at du vil blive fortrolig med MSP manualen og opnå en forståelse af MSP-metoden på en stimulerende og interessant måde, samt:
 • MSP 2011 Foundation Exam Candidate Guidance.
 • Officiel MSP Foundation test-eksamen med facitliste.
 • Officiel MSP Syllabus
 • MSP 2011 Practitioner Exam Candidate Guidance. – Anvendes kun på Practitioner-kurset.
  • Dette materiale indeholder råd og vejledning om, hvordan du gennemfører MSP Practitioner-eksamen
 • APMG Practitioner testeksamen med facitliste. – Anvendes kun på Practitioner-kurset.

Sprog
Underviser er dansker og taler dansk.

MSP manualen og kursusmaterialer er på engelsk, og der anvendes derfor engelske MSP termer på kurset. MSP metoden findes ikke på dansk.

Underviser refererer således til engelske MSP termer, men al dialog på kurset mellem kursister og mellem kursist og underviser foregår på dansk. Underviser kan således fx være behjælpelig med at forklare engelske MSP termer med danske ord.

Underviser vil endvidere relatere eksempler og opgaver til en dansk kontekst.

Metode
Kurset afvikles i en blanding af teoretisk gennemgang af MSP sammenholdt med praktiske opgaver ledet af en erfaren underviser med praktisk erfaring i såvel programledelse som projektledelse. De praktiske opgaver løses i grupper.

Underviser
Underviser er Allan Salling Pedersen, Partner og Direktør for EPM Groups Rådgivning. Allan har lang erfaring inden for program- og projektledelse fra såvel rådgivning og tidligere stillinger som bl.a. CIO, Projektdirektør og Produktionsdirektør.

De følgende punkter har vi hørt i forbindelse med rådgivning fra vores kunder:

Vi kan med vores underviser Allan Salling Pedersen og vores tilgang gøre dette ellers noget svære område lettere tilgængeligt, bl.a. fordi Allan har stor viden og erfaring inden for området, og fra et forskningsarbejde interesserer sig dybt for, at denne viden kommer ud i samfundet og kan gøre gavn.

Allan er blandt de allerbedste inden for området. Hvilket bl.a. ses af at:

 • Allan bruges af f.eks. Rigsrevisionen, bl.a. ved revision af programmet Fælles Medicin Kort (FMK).
 • Allan er god til at gøre den noget komplicerede MSP-tilgang lettere at forstå, så MSP hurtigere giver værdi.
 • Et vigtigt mål for Allan er ’at få det til at virke i praksis’ til glæde for den enkelte kursist. Lige præcis dette fokus, kombineret med en empatisk adfærd, gør, at vores MSP-kursus er en 'god investering'.
 • Allan har ofte fået at vide, at han er rigtig god til at forklare det komplekse på en letforståelig måde, så flere har udtalt noget i denne retning: ’Nu har jeg haft en MSP-eksamen i flere år, men det er egentligt først nu, hvor du har forklaret MSP, at jeg forstår sammenhængen og har fået et overblik.'

Ovenstående er et udkomme af mere end 25-års erfaring med implementering af ’best practice’ og særligt de seneste ca. 8 års forskning og en ph.d.-afhandling inden for området.

Certificering

 • MSP® Foundation
 • MSP® Practitioner

Begge eksaminer gennemføres på kurset. Se "Kursusforløb" nedenfor.

Giver dig ret til:

 • At kalde dig "Registered MSP Practitioner" i en periode på 5 år

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

Kursusdatoer 2016 - 2017

Tilmeld Kick-off Foundation-kursusdage Practitioner-eksamenstræning Eksamen
2018            
Tilmeld x/x x/x x/x x/x x/x x/x
2017            
Tilmeld 6/4 22/5 23/5 24/5 29/5 30/5
Tilmeld 9/10 6/11 7/11 8/11 20/11 21/11

Kursusforløb

1. Kick-off & introduktionsdag: Kl. 09:00 - 16:00

Ca. 4 ugers egen forberedelse.

2. kursusdag: Kl. 09:00 – 17:00 samt ca. 2 timers eget aftenarbejde
3. kursusdag: Kl. 09:00 – 17:00 samt ca. 2 timers eget aftenarbejde
4. kursusdag: Kl. 09:00 – 17:30 afsluttes med MSP Foundation eksamen
5. kursusdag: Kl. 09:00 – 17:00 samt ca. 2 timers eget aftenarbejde
6. kursusdag MSP Practitioner-eksamen:

Kl. 9.00 Eksamensinstruktion
Kl. 9.30 – 12.00 Eksamen, efterfulgt af frokostbuffet

Kursuspris inkluderer både MSP Foundation- og Practitioner-eksamen.

Eksamensresultat
Du får dit Foundation-eksamensresultat straks efter afsluttet eksamen.

Du får dit Practitioner-eksamensresultat førstkommende arbejdsdag efter eksamensdagen, da vi anvender elektronisk retning af din eksamen. Dermed undgår du 4-10 ugers ventetid på resultatet.

Detaljer vedrørende de to eksaminer og det faglige program
Se her (PDF dokument).

Kursussted
Kurset gennemføres på et kursussted, hvor der er mulighed for overnatning (internat).

Internat (hotel) og middag kan tilkøbes (4 overnatninger og middag). Meddel EPM Groups kursusadministration på kursus@epmgroup.dk, om du ønsker indkvartering.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail: kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Allan Salling, Partner. E-mail: as@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 87

OBS: Der tages forbehold for evt. prisstigninger på kurser, der kører efter 1.1.2018.


« Tilbage