PRINCE2® Foundation 3 dage

Datoer og steder:
04-12-2017 til 06-12-2017, Aarhus: Tilmeld >>
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 14.700 DKK ekskl. moms.

Det gode eksamensforberedende kursus med underviser

Vælg dette PRINCE2® Foundation-kursus, når du prioriterer pris, men ønsker et kursus med en underviser, der fører dig sikkert gennem metoden og til eksamen.

Se sammenligning af vores Foundation-kurser her.

PRINCE2 metoden
Kurset er baseret på den nyeste PRINCE2 version, det vil sige version 2009.

Du kan læse mere om PRINCE2 metoden her.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med rolle som projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer, styregruppedeltagere og kvalitetssikring, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Forudsætninger
Nogen erfaring med projektarbejdsformen. Eventuelt en generel projektledelsesuddannelse.

Udbytte
Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, således at kursisterne bliver i stand til at tilpasse PRINCE2-metoden og anvende den i praksis til at styre projekter effektivt.
Kurset afsluttes med den internationale akkrediterede Foundation-eksamen.

Kursets tilgang til indlæring
Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis.

Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. Vi er i stand til at arbejde med kursisternes individuelle projekter på kurset, da vores undervisere arbejder som rådgivere og har en omfattende praktisk PRINCE2 viden. Vores kursister sætter stor pris på denne praktiske tilgang baseret på kursisternes egne projekter, idet det bringer dem væsentligt videre i at kunne anvende PRINCE2-metoden i praksis.

I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende praktisk case. Vi anvender i vores kursusmateriale ikke træning i at reproducere svar på teoretiske spørgsmål, fx ved at arbejde med teoretiske spørgsmål på testprogrammer el.lign.

Vores erfaringer viser, at hvis man derimod bliver trænet i forståelse, praktisk brug og tilpasning af PRINCE2, så består man også eksamen, og er endvidere godt på vej til at kunne anvende metoden i praksis.

Kursusindhold

 • Selvstudieperiode: Læse PRINCE2 manualen og arbejde med projekt case-bog
 • Vi viser hvordan, PRINCE2 principperne er bærende for PRINCE2-metoden
 • Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på kursisternes egne projekter
 • Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
 • Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer, Fremdrift og Planlægning
 • PRINCE2 Foundation-eksamen

Varighed og forløb
Et kursusforløb på tre kursusdage.

Inden kurset skal deltagerne gennemføre egen forberedelse på ca. 40-50 timer.
Du gennemfører selvstændigt denne forberedelse på baggrund af skriftlig vejledning der indgår i kursuspakken, idet kurset ikke omfatter kick-off dag og støtte i selvstudieperioden som vores 4 dages kursus gør.

Vi anbefaler 3-4 uger til forberedelsen. Sørg derfor for at tilmelde dig i god tid inden kurset.

Vi afsender kursusmaterialerne til dig, når vi har din tilmelding, dog tidligst 4-5 uger før kursusdagene.

Materialer
Kursusmaterialerne fremsendes til dig efter din tilmelding.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 manual, dansk version 2009
 • Kursusmappe
  • Kursusplan
  • Vejledning til forberedelsen
  • Kursusopgaver
  • Plancher fra kursusdagene
  • PRINCE2 Ledelsesprodukter
  • Eksamensvejledning
  • Foundation testeksamen
 • Case-bog "Internetpakker Projektet": 112 sider, 59 opgaver med vejledende løsninger og eksempler på ledelsesprodukter
 • PRINCE2 Procesdiagram og referencekort, A2 format
 • Supplerende elektroniske materialer til download fra kursets web-side
 • Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2-eksaminer.

Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen

Underviser
EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmaterialet
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer fra PRINCE2s begyndelse i Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er femte hovedudgave.

Certificering
PRINCE2® Foundation. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag.

Giver dig ret til at gå videre med disse certificeringer:

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

 

Kursusplan

Selvstudieperiode ca. 4 uger
1. Kursusdag Kl. 10:00 – 17:00
2. Kursusdag Kl. 09:00 – 17:00
3. Kursusdag Kl. 09:00 – 17:15

Hvis du vil modtage resultatet af din Foundation-eksamen, vil eksamensresultatet foreligge kl. ca. kl. 18:00 den 3. kursusdag.

På lukkede firmakurser kan der med stor fordel indledes med et kick-off møde på 2 timer ca. 4 uger før kursusdagene.

Kursussted
Kurset gennemføres i dagtimerne på kursuscenter.

Ingen internat / overnatning.

Såfremt du har behov for hotel overnatning i forbindelse med de 3 sammenhængende kursusdage, er vi gerne behjælpelig med booking. Kontakt vores kursusadministration.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 76


« Tilbage