PRINCE2® Foundation 5 dage, uden aftenarbejde

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Virksomhedskursus: Pris efter tilbud.

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus.

Kontakt partner Preben Westergaard på 70 22 15 79 eller pw@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pris tilbud.

Det ultimative kursus der kombinerer teori og praksis

Vælg dette PRINCE2® Foundation-kursus, når du prioriterer samspillet mellem teori og praksis højt og vil kvalificere dig til at komme direkte i gang med at udnytte metoden i praksis til komplicerede projekter.

Kurset giver dig viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, så du i praksis kan arbejde som PRINCE2 projektleder.
Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Foundation-eksamen.

Se sammenligning af vores Foundation-kurser her.

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus. Det giver også mulighed for at tilrette forløbet til kundens lokale forhold.

PRINCE2 metoden
Kurset er baseret på den nyeste PRINCE2 version, det vil sige version 2009.

Du kan læse mere om PRINCE2 metoden her.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med rolle som projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer, styregruppedeltagere og kvalitetssikring, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Forudsætninger
Nogen erfaring med projektarbejdsformen. Eventuelt en generel projektledelsesuddannelse.

Kursus resultat
Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, således at kursisterne bliver i stand til at tilpasse PRINCE2-metoden og anvende den i praksis til at styre projekter effektivt.
Kurset afsluttes med den internationale akkrediterede Foundation-eksamen.

Kursets tilgang til indlæring
Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis.

Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. Vi er i stand til at arbejde med kursisternes individuelle projekter på kurset, da vores undervisere arbejder som rådgivere og har en omfattende praktisk PRINCE2 viden. Vores kursister sætter stor pris på denne praktiske tilgang baseret på kursisternes egne projekter, idet det bringer dem væsentligt videre i at kunne anvende PRINCE2-metoden i praksis.

I forberedelsesperioden, efter 1. kursusdag, hvor du selv arbejder med dokumentationen, vil der være adgang til underviseren og andre kursister via uformelt netværk.

I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende praktisk case. Vi anvender i vores kursusmateriale ikke træning i at reproducere svar på teoretiske spørgsmål, fx ved at arbejde med teoretiske spørgsmål på testprogrammer el.lign.

Vores erfaringer viser, at hvis man derimod bliver trænet i forståelse, praktisk brug og tilpasning af PRINCE2, så består man også eksamen, og er endvidere godt på vej til at kunne anvende metoden i praksis.

Kursusindhold

 • Kick-off dag: Kurset og studiegrupper etableres. Orientering om materialer og vejledning i egen forberedelsen. Gennemgang der giver dig indsigt i og forståelse for grundtankerne i PRINCE2. Kick-off dagen gør egen forberedelse nemmere og inspirerer og motiverer dig til opgaven.
 • Selvstudieperiode: Læse PRINCE2 manualen, arbejde med projekt case-bog, studiegrupper og løbende kontakt til underviser
 • Vi viser hvordan, PRINCE2 principperne er bærende for PRINCE2-metoden
 • Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på kursisternes egne projekter
 • Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
 • Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer, Fremdrift og Planlægning
 • PRINCE2 Foundation-eksamen

Varighed og forløb
Kurset er delt i to moduler: Én kursusdag og 4 kursusdage.

Mellem de to moduler skal deltagerne gennemføre egen forberedelse på ca. 40-50 timer.

Materialer
Alle kursusmaterialer udleveres på kursets første kursusdag.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 manual, dansk version 2009
 • Kursusmappe
  • Kursusplan
  • Vejledning til forberedelsen
  • Kursusopgaver
  • Plancher fra kursusdagene
  • PRINCE2 Ledelsesprodukter
  • Eksamensvejledning
  • Foundation testeksamen
 • Case-bog "Internetpakker Projektet": 112 sider, 59 opgaver med vejledende løsninger og eksempler på ledelsesprodukter
 • PRINCE2 Procesdiagram og referencekort, A2 format
 • Supplerende elektroniske materialer til download fra kursets web-side
 • Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2-eksaminer.

Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.

Underviser
EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer fra PRINCE2s begyndelse i Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er femte hovedudgave.

Andre kurser fra EPM Group, der kan have din interesse

Kursusplan 

Firmakurser:
1. kursusdag Kl. 10:00 – 16:00

Selvstudieperiode Ca. 4 uger

2. Kursusdag Kl. 10:00 – 17:00
3. Kursusdag Kl. 09:00 – 17:00
4. Kursusdag Kl. 09:00 – 17:00
5. Kursusdag Kl. 09:00 – 17:15

Hvis du vil modtage resultatet af din Foundation-eksamen, vil eksamensresultatet foreligge kl. ca. kl. 18:00 den sidste kursusdag.

Tiderne er vejledende og kan variere, når kurset udbydes af vores samarbejdspartnere.

Kursussted
Kurset gennemføres i dagtimerne og omfatter én kursusdag ekstra i forhold til vores standardkursus.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Firmakurser
Firmakurser kan gennemføres i kundens lokaler.
Vores kursusadministration er også gerne behjælpelig med at indhente tilbud fra kursussteder og vejlede i valg af kursussted.

Vejledende pris pr. deltager for et fuldt hold er ca. 11.800 kr.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kursusadministration. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79


« Tilbage