PRINCE2® Foundation aftenkursus

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Virksomhedskursus: Pris efter tilbud.

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus.

Kontakt partner Preben Westergaard på 70 22 15 79 eller pw@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pris tilbud.

Det fremragende kursus i praksis og teori - fordelt over 9 aftener

Vælg dette PRINCE2® Foundation-kursus, når du ønsker et kursus med forberedelse og kursus trin-for-trin over en række aftener, og du prioriterer praktik og kvalifikationer til at komme i gang med projektledelse i praksis og sikre kvalifikationer til eksamen.

Kurset er bygget op i moduler, hvor du forbereder dig trin-for-trin mellem undervisningsaftenerne.

Kurset giver dig viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, så du i praksis kan arbejde som PRINCE2-projektleder.

Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Foundation-eksamen.

Se sammenligning af vores Foundation-kurser her.

PRINCE2 metoden
Kurset er baseret på den nyeste PRINCE2 version, det vil sige version 2009.

Du kan læse mere om PRINCE2 metoden her.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, som gerne vil have god tid under deres PRINCE2-uddannelse eller medarbejdere som ønsker en PRINCE2-uddannelse men som ikke kan finde tid i dagtimerne til kursusdage. 

Kurset henvender sig til medarbejdere med rolle som projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer, styregruppedeltagere og kvalitetssikring, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Forudsætninger
Nogen erfaring med projektarbejdsformen. Eventuelt en generel projektledelsesuddannelse.

Kursus resultat
Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, således at kursisterne bliver i stand til at tilpasse PRINCE2-metoden og anvende den i praksis til at styre projekter effektivt.
Kurset afsluttes med den internationale akkrediterede Foundation-eksamen.

En helt ny måde at lære PRINCE2 på:
PRINCE2 indlæring og forståelse trin-for-trin. 

Til dette kursus har vi udviklet en tilgang, hvor du kun forbereder dig til den næste ugentlige kursusaften. På kursusaftenen undervises og arbejdes der praksisnært med det læste. Mellem kursusaftenerne er der mulighed for at arbejde konkret med PRINCE2 i din virksomhed og få feedback på den efterfølgende kursusaften. Derved sikres en stille og rolig indlæring af PRINCE2-modellen. Du belastes ikke af en sammenhængende selvstudieperiode. Kurset er også et godt alternativ til e-learning.

Kursets tilgang til indlæring
Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis.

Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. Vi er i stand til at arbejde med kursisternes individuelle projekter på kurset, da vores undervisere arbejder som rådgivere og har en omfattende praktisk PRINCE2 viden. Vores kursister sætter stor pris på denne praktiske tilgang baseret på kursisternes egne projekter, idet det bringer dem væsentligt videre i at kunne anvende PRINCE2-metoden i praksis.

I forberedelsesperioden hvor du selv arbejder med dokumentationen, vil der være adgang til underviseren og andre kursister via uformelt netværk.

I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende praktisk case. Vi anvender i vores kursusmateriale ikke træning i at reproducere svar på teoretiske spørgsmål, fx ved at arbejde med teoretiske spørgsmål på testprogrammer el.lign.

Vores erfaringer viser, at hvis man derimod bliver trænet i forståelse, praktisk brug og tilpasning af PRINCE2, så består man også eksamen, og er endvidere godt på vej til at kunne anvende metoden i praksis.

Kursusindhold

Dette kursus er fordelt over 8 kursusaftener og en selvvalgt eksamensaften/dag.

 • 1. aften: Kick-off
  • Kurset og studiegrupper etableres
  • Orientering om materialer og vejledning i egen forberedelsen mellem kursusaftenerne
  • Gennemgang der giver dig det første overblik over metoden, samt indsigt i og forståelse for grundtankerne i PRINCE2
 • 2. til 7. aften: Kursusaftenerner, indeholdende bl.a.
  • Vi viser, hvordan PRINCE2 principperne er bærende for PRINCE2-metoden
  • Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på kursisternes egne projekter
  • Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
  • Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer, Fremdrift og Planlægning
 • 9. aften: PRINCE2 Foundation-eksamen

Du kan frit vælge, om du vil deltage i eksamen den aften der er planlagt, som den sidste aften i dit forløb, eller om du foretrækker at tilmelde dig på en af vores åbne eksaminer lidt senere.

Mellem kursusaftenerne skal du læse PRINCE2 manualen trinvis, arbejde med projekt case-bogens opgaver, deltage i studiegrupper og have løbende kontakt til underviser.

Der indgår en vejledning til din forberedelse i kursusmaterialet.

Varighed og forløb
Kurset er opdelt i 8 kursusaftener og en eksamensaften på en fast ugedag fordelt over 9 uger.

Du skal påregne i alt 40 – 50 timer til forberedelse fordelt mellem kursusaftenerne.

Materialer
Alle kursusmaterialer udleveres på kursets første aften.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 manual, dansk version 2009
 • Kursusmappe
  • Kursusplan
  • Vejledning til forberedelsen
  • Kursusopgaver
  • Plancher fra kursusdagene
  • PRINCE2 Ledelsesprodukter
  • Eksamensvejledning
  • Foundation testeksamen
 • Case-bog "Internetpakker Projektet": 112 sider, 59 opgaver med vejledende løsninger og eksempler på ledelsesprodukter
 • PRINCE2 Procesdiagram og referencekort, A2 format
 • Supplerende elektroniske materialer til download fra kursets web-side
 • Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2-eksaminer.

Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.

Underviser
EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer fra PRINCE2s begyndelse i Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er femte hovedudgave.

Andre kurser fra EPM Group, der kan have din interesse

Kursusplan
Kursus: 8 aftener på en fast ugedag.

Undervisningen foregår fra kl. 17.30 til 21.00 på kursusaftenerne.
Der undervises ikke i efterårsferien (uge 42), vinterferie (uge 7 og 8) samt helligdage.

Den 9. aften eksamen kl. 18:00 - 19:00.
Hvis du vil modtage resultatet af din Foundation-eksamen, vil eksamensresultatet foreligge kl. ca. kl. 19:30 den sidste kursusaften.

Kursussted
Let forplejning på kursusaftenerne indgår i prisen.

Hvis du har særlige krav til fx adgangsforhold eller kost, bedes du i god tid meddele dette til vores kursusadministration, så vil vi hjælpe dig bedst muligt.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kursusadministration. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79


« Tilbage