ACO

Fordele ved at bruge en ACO (Accredited Consulting Organization)

APMG-International akkrediterer et netværk af ACOs over hele verden. Hvis I har brug for rådgivning og ekspertise inden for fx proces implementering eller modenhedsmåling, anbefaler APMG-International, at I kontakter en ACO for at høre om mulighederne.

APMG-International fremhæver blandt andet følgende fordele ved at bruge ACOs:

  • Forud for akkreditering vurderes en konsulentorganisation og konsulenter ved hjælp af en streng proces, for at sikre, at de møder APMG-internationale standarder. De revurderes regelmæssigt for at sikre, at de fortsat opfylder de høje standarder, vi har sat.
  • Gennem tætte relationer til APMG-International er ACOs up-to-date med udviklingen inden for metoden, ligesom de er up-to-date med alle de nyeste udviklinger i portefølje-, program-, projekt-og risikostyring og har adgang til nye versioner af manualer, inden de bliver frigivet.

ACOs og deres konsulenter har adgang til resultater fra førende global forskning og state-of-the-art værktøjer, som sætter dem i stand til at anbefale de rigtige metoder baseret på kundernes situation og målsætning. Et af disse værktøjer er fx APMG Maturity Index til måling af en organisations modenhed fx inden for projektledelse. Dette værktøj stilles alene til rådighed for ACOs.

ACOs har (gennem deres Registered Consultants) eksklusive rettigheder til at vurdere organisationers modenhed med Cabinet Office's Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3®) og PRINCE2 Maturity Model ved anvendelse af APMG P3M3 Assessment Tool. Herved kan de hjælpe din virksomhed med at benchmarke dine program-, projekt- og risikostyringsprocesser, og de kan støtte dig i dine forbedringer af disse.

I en analyse fra Queensland University of Technology om praktisk anvendelse af PRINCE2 blev det fastslået, at PRINCE2 er en komplet og gennemført projektledelsesmetode. Men analysen påpeger også en række områder, som ikke fungerer, og APMG-International peger på, at ACOs kan hjælpe organisationer med at identificere og udbedre netop disse mangler:

  • Mangelfuld governance for projekter
  • Utilstrækkelig og uklar sponsorering
  • Dårlig tilpasning af metoden
  • Dårlig implementering og forankring af metoden i organisationen

Ovenstående problemstillinger er helt i tråd med det, vi ser i danske organisationer, private som offentlige.

EPM Group er ACO inden for PRINCE2, og vi kan hjælpe jer til at blive bedre til at arbejde med projekter – på individuelt såvel som organisatorisk niveau.

Mere information

Læs mere om ACO på APMG-Internationals hjemmeside her.

Download analysen fra Queeensland University her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Partner og Konsulentchef Allan Salling Pedersen; telefon 70 22 15 87; e-mail as@epmgroup.dk