Betingelser

Læs vores standardvilkår for kurser/undervisning her.

(PDF dokument åbner i ny fane eller kan kopieres ned til pc)

 

Bemærk, særligt vedrørende åbne kursuspladser
(se den fulde tekst i dokumentet ovenfor):


Fakturering, betaling og ændringer

Fakturering og betaling

Faktura fremsendes, når en kursist er tilmeldt. Faktura fremsendes pr. e-mail eller EAN.

Alle priser er inkl. levering af materialer.

Kursusstart er det tidspunkt, hvor kursusmaterialer fremsendes, adgang gives til elektroniske materialer eller første kursusdag, hvad der måtte forekomme først.

Betalingsfrist for kursuspladser er 30 dage før kursusstart. Betalingsfrist er dog netto kontant ved tilmelding senere end 30 dage før kursusstart.

Betalingsfrist er netto kontant for e-learning, idet licens åbnes når vi modtager betaling.

Ændringer

Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om eventuelt fakturanummer.

Ved flytning eller afmelding senere end 6 uger før kursusstart opkræves 30 % af prisen. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før Kursusstart betales den fulde pris.

Der opkræves i alle tilfælde minimum 2.500 kr. ekskl. moms.

Såfremt kursisten bliver forhindret i at deltage, er kunden berettiget til at tilmelde en anden deltager. Dette skal meddeles skriftligt så tidligt som muligt, og senest dagen før kursusstart.